Differentiatiestage Hand- en polschirurgie

Aanvang: 
13-03-2016
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft een eigen afdeling Handchirurgie waar de grootste perifere hand- en polschirurgie praktijk van NoordHolland is gevestigd. Elke week heeft de afdeling vijf hand- en polsspreekuren waarvan drie samen met een handtherapeut. Elke week zijn drie volledige klinische OK-programma's en twee dagbehandelingsdagdelen gereserveerd voor hand- en polschirurgie. Behoudens complexe congenitale afwijkingen wordt het gehele spectrum van de hand- en polschirurgie aangeboden. AIOS kunnen een differentiatiestage hand- en polschirurgie in het RKZ volgen. De AIOS leert hier een zelfstandig handenspreekuur samen met de handtherapeut te draaien. Hand- en polschirurgische vaardigheden worden aangeleerd onder supervisie van de handchirurgen op de beschikbare OK-programma's. Ook de behandeling van handverbrandingen zowel primair als secundair komen aan de orde. Leerdoel van de differentiatiestage is om zelfstandigheid te ontwikkelen in de laagcomplexe handchirurgische zorg en de kennis en vaardigheden in de hoogcomplexe zorg tot een niveau te brengen waarbij nog slechts beperkte supervisie nodig is.

Sollicitatie en contact

Voor specifieke informatie over een differentiatiestage handchirurgie kunt u zich wenden tot dr. M. Kreulen via e-mail: mkreulen@rkz.nl

Zie ook www.afdelinghandchirurgie.nl

Rode Kruis Ziekenhuis

In het Rode Kruis Ziekenhuis kun je verschillende opleidingen volgen.
Lees meer over de opleidingsmogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk

tel.: 0251 26 55 55
website: https://www.rkz.nl/werk_en_opleiding