Plastische, reconstructieve, esthetische en handchirurgie

Over de opleiding

 

De opleidingsgroep plastische chirurgie Kennemerland bestaat uit 9 plastisch chirurgen. Allen werken tenminste vier dagen per week verdeeld over drie locaties:
>> de afdelingen plastische chirurgie, handchirurgie en het brandwondencentrum van het RKZ;
>> de afdeling plastische, reconstructieve en handchirurgie van het Spaarne Gasthuis;
>> de privékliniek Bloemingdael te Haarlem.

dr. M. Kreulen, opleider
drs. A.J.M. van Trier, plv. opleider
dr. P. Melis
prof.dr. P.P.M. van Zuijlen
drs. J. van Loon
drs. J.M. Staüdt
drs. A.K.J. Ahmed
drs. W.J. van der Pot
dr. M. Huikeshoven

De opleiding plastische chirurgie Kennemerland duurt 1 jaar en is onderdeel van de volledige opleiding plastische chirurgie. Het betreft een praktische opleiding verdeeld in zes thema's over twee locaties. Door de thematische verdeling van de opleiding zal elke AIOS minimaal drie achtereenvolgende maanden van het volledige jaar op elke locatie werkzaam zijn. 
Elke AIOS heeft elke week een eigen spreekuur en een eigen poliklinisch behandelprogramma waar eigen patiënten gezien, geopereerd en gecontroleerd kunnen worden. Op alle momenten is supervisie beschikbaar. 
Elke AIOS participeert zoveel mogelijk in de operatiekamers. Een week van tevoren wordt aangegeven welke operaties de AIOS zal uitvoeren. De AIOS bereidt de operatie theoretisch voor en is in staat de operatie vaardig uit te voeren, gerelateerd aan het bekwaamheidsniveau. 
Naast de operatie, zorgt de AIOS voor een goed ingericht peri-operatief traject van poli-intake tot ontslag. Daaronder vallen de contacten met familie, verwijzers, mede-behandelaars, de registratie, dossiervoering en het verzorgen van de correspondentie.

Beide opleidingslocaties hebben een klinische afdeling plastische chirurgie. AIOS, co-assistenten en supervisoren verdelen de taken en werken samen om de zorg voor de patiënten op de afdeling te coördineren. Elke dag wordt bij het generaal dagelijks rapport het dienstsein gegeven aan de AIOS die de verantwoordelijkheid draagt voor de taakverdeling op de afdeling en de intercollegiale consulten.

Elke dag begint op beide locaties om 07.45 uur met het generaal dagelijks rapport en de zaalvisite met alle aanwezige stafleden. De dag eindigt om 1700 uur met een overdracht op het stafgebied en een fotobespreking. Behaldve de overdrachten zijn er complicatiebesprekingen, multidisciplinaire besprekingen, refereeravonden en diverse onderwijssessies.

De AIOS doet avond- en weekenddiensten conform wettelijke vereisten waarin alle AIOS participeren. Met het dienstrooster wordt ook de wekelijkse compensatie ingeroosterd. 

Een belangrijke vooronderstelling voor het klinische handelen is zelfstudie. Dit geldt voor de dagelijkse voorbereiding, maar past ook bij de voorbereiding op het cursorisch onderwijs en de protocolbesprekingen. Het volgen en geven van onderwijs is tevens een belangrijke opleidingsactiviteit. Een gedetailleerd lokaal opleidingsplan is beschikbaar voor verdere informatie over de opleidingsactiviteiten en -thema's

Opleidingsthema's plastische chirurgie Kennemerland:
1. Basis plastische chirurgie;
2. Oncologische dermatochirurgie;
3. Brandwondenzorg;
4. Hand- en polschirurgie;
5. Mamma en reconstructie;
6. Esthetische chirurgie

Rode Kruis Ziekenhuis

In het Rode Kruis Ziekenhuis kun je verschillende opleidingen volgen.
Lees meer over de opleidingsmogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk

tel.: 0251 26 55 55
website: https://www.rkz.nl/werk_en_opleiding