Keuzestage Klinische farmacie Intensive Care volwassenen

Aanvang: 
07-12-2017
Duur: 
2 maanden

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage

Rijnstate behoort tot de 26 grote opleidende ziekenhuizen in Nederland die hooggespecialiseerde medische zorg verlenen. Deze ziekenhuizen werken samen in de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Het ziekenhuis heeft locaties in Arnhem, Velp en Zevenaar. Op de locatie in Arnhem is de Intensive Care gesitueerd met 15 bedden.

De huidige betrokkenheid van de ziekenhuisapothekers (i.o.) bij de IC bestaat uit:

 • Het uitvoeren van een medicatiereview van alle opgenomen patiënten voorafgaand aan het MDO

 • Het actief bijwonen van het MDO IC

 • Laagdrempelig tussentijds overleg

 • Lid van de IC-commissie

 • Actieve deelname van één van de ziekenhuisapothekers aan de projectgroep VerNieuwbouw MC/IC waarbij in de zomer van 2018 een nieuwe depotheek/VTGM ruimte op de IC wordt opgeleverd.

Na afloop van deze IC-stage is de AIOS in staat:

 1. De diverse geneesmiddelgroepen die op een IC veelvuldig worden gebruikt te herkennen en de plaats in de behandeling te noemen, inclusief de klinische farmacologie van diverse geneesmiddelen bij de IC-patiënt.

 2. Als farmacotherapeutisch behandelaar een advies te geven aan de medisch specialist tijdens het MDO

 3. Een medicatiereviewte doen bij de (post-) IC-patiënt

 4. Een aandeel te leveren in het verbeteren van de medicatieprocessen vanuit de ziekenhuisapotheek op de IC

Hoe ga ik leren?

Werkzaamheden stage

Onderstaande werkzaamheden zijn deels vaststaand, deels optioneel.

 • Volledige week meelopen op de IC met arts/verpleegkundige

(oa verpleegkundige handelingen, visite aan bed, meelopen met SIT team)

 • Deelname aan het MDO

 • Uitvoeren van gestructureerde medicatiereviews

 • Tweewekelijks onderwijs volgen (en geven) op de IC

 • Uitwerken/optimaliseren werkprocessen gezien de intensivering van de samenwerking ziekenhuisapotheek en IC vanaf zomer 2018 (nieuwe processen zijn oa medicatieverificatie bij opname en ontslag op de MC/IC, VTGM parenteralia tbv MC/IC)

 • Uitwerken Zorgpad IC-patiënt vanuit generiek zorgpad NVZA

 • Bijwonen post-IC poli

 • Optioneel: Interessante casus op IC uitwerken tot mogelijke publicatie (case report)

 • Optioneel: Retrospectief data-onderzoek en presenteren binnen ziekenhuisapotheek/ IC en zo mogelijk publiceren.

Toetsing en voortgangsbeoordeling vinden plaats door middel van Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) en periodieke evaluatiegesprekken.

De volgende competenties worden gevraagd:

 • Sterke klinische interesse en betrokkenheid

 • Leergierig, initiatiefrijk en zelfstandig

 • Communicatief en sociaal vaardig

Sollicitatie en contact

Stagebegeleiders: Dr. M. van Luin, Dr. S. Ahlers, Dr. M. de Maat

Contactgegevens voor meer informatie: Dr. M.M.R. de Maat, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog

Email: mdemaat@rijnstate.nl

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm