Lab - Kliniek Stage Crohn / Colitis Ulcerosa

Over de opleiding

Inleiding
Ziekenhuis Rijnstate heeft een grote afdeling maag lever darm ziekten. De zorg voor IBD patiënten (Crohn en Colitis Ulcerosa) is een van de speerpunten van deze afdeling. De klinische farmacologie neemt een steeds belangrijker plaats in bij deze zorg. Er zijn vanuit de ziekenhuisapotheek zeer korte lijnen met artsen en verpleegkundigen van de afd. Maag-, darm-, leverziekten (MDL). Er is een wekelijkse patientbespreking IBD, waarbij ook klinisch farmacologische vraagstukken aan bod komen. Het laboratorium van de Apotheek voert TDM van thiopurines en infliximab uit voor zowel Rijnstate, maar ook voor andere ziekenhuizen in de regio.

Werkzaamheden stage
De AIOS die de opleidingsetalage IBD farmacologie gaat volgen zal gedurende enkele dagen meedraaien in de polikliniek van zowel de IBD artsen als de IBD verpleegkundigen. Daarnaast zal er verdieping plaats vinden op het gebied van de bioanalyse van de thiopurines en biologicals op het laboratorium van de apotheek. De uitgangspunten van TDM voor thiopurines en biologicals zullen besproken worden en na de TDM taak 2x onder supervisie te hebben uitgevoerd zal deze 2x zelfstandig gedaan worden. Wij doen ook onderzoek met bijvoorbeeld de TDM data van de IBD patiënten. Doel van de opleidingsetalage is ook om een case report te schrijven over een bijzondere patient of bij te dragen aan een klein onderzoekje.

Gevraagde competenties
De AIOS moet geïnteresseerd zijn in IBD. Daarnaast is affiniteit met TDM van belang. Voorts is van belang een grote mate van leergierigheid, alsmede het nemen van initiatief en zelfstandigheid.

Duur stage
1 maand

Rijnstate

 Rijnstate behoort tot de top van de topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Wij hebben de ambitie om verder te groeien en hechten daarom veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Rijnstate
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

tel.: 088-005 8888
website: http://www.rijnstate.nl/web/Over-Rijnstate/Leren-werken-bij-Rijnstate.htm