terug

Differentiatiestage

Verdiepingsstage nagelziekten voor aios dermatologie

Duur
3 maanden
Wat gaat de aios leren?

Stageduur:

De stage nagelziekten bestaat uit drie onderdelen waar de AIOS in dezelfde periode van 3 maanden kan participeren als (onderdeel van) een verdiepingsstage:

1. nagelspreekuur (1 dagdeel per week: donderdagmiddag)

2. supervisiespreekuur (1 dagdeel per week: woensdagmiddag)

3. operatieve verrichtingen op het gebied van de nagelchirurgie (1 dagdeel per 2 weken: woensdagochtend)

 

Patiënten:

Op het nagelspreekuur worden uitsluitend tertiaire verwijzingen en controles gezien van patiënten waar nagelafwijkingen centraal staan bij hun klachten.

Bij het supervisiespreekuur worden door de A(N)IOS patiënten gezien die verwezen zijn door de eerste en de tweede lijn. Het betreft niet alleen nagelafwijkingen, maar doordat er meerdere spreekuren gelijktijdig gesuperviseerd worden is er een relatief groot aanbod aan nagelpathologie.

De patiënten die een nageloperatie ondergaan zijn zowel afkomstig van het nagelspreekuur als van de algemene dermatologische spreekuren.

 

Leerdoelen:

De AIOS dient voldoende kennis op te doen van nagelziekten op gebied van nagel(patho-)fysiologie, diagnostiek en rationele therapieën. Bovendien dient de AIOS inzicht te krijgen in de uitgebreidere context waarin deze afwijkingen kunnen optreden. Daarnaast maakt de AIOS kennis met de beginselen van de nagelchirurgie waarin overgebracht wordt dat zinvolle nagelchirurgie uitsluitend mogelijk is als er voldoende kennis van de fysiologie en de pathofysiologie van nagelafwijkingen bestaat. Derhalve is deelname aan de nagelchirurgie alleen mogelijk als de AIOS ook deelneemt aan de nagelspreekuren.

Hoe ga ik leren?

Leeractiviteiten:

Nagelspreekuur: De AIOS doet het spreekuur onder directe supervisie, waarbij de supervisor bij iedere patiënt direct betrokken is. Als de AIOS niet kan werken met het in het Radboudumc gebruikte EPD dan zal de supervisor samen met de AIOS het spreekuur doen. Deze nauwe betrokkenheid van de supervisor heeft tot doel om de kennisoverdracht naar de AIOS te maximaliseren, en de zorg voor deze gecompliceerde groep patiënten zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Supervisiespreekuur: De AIOS participeert in de supervisies bij patiënten met nagelafwijkingen. Hierbij worden zowel eerste als tweede lijns verwijzingen van patiënten met nagelafwijkingen gezien.

Nageloperaties: De operatieve verrichtingen op het gebied van de nagelchirurgie worden gezamenlijk uitgevoerd door de AIOS en de supervisor. Indien zich een bijzondere casus aanmeldt, dan dient die te worden uitgewerkt. Er kan een beroep op de AIOS gedaan worden om mee te werken aan ontwikkeling van protocollen betreffende nagelziekten.

 

Toets- en beoordelingsinstrumenten:

Aan het begin van de stage maakt de AIOS een verdiepingsstageplan waarin hij aangeeft wat hij/zij de komende periode wil bereiken en voorstelt wanneer hij/zij en op welke onderdelen op welke manieren getoetst wil worden, uiteraard rekening houdend met de gestelde eisen. Dit wordt besproken met de stagebegeleider en na goedkeuring door de opleider opgenomen in het portfolio. De AIOS is ‘in the lead’ en bepaalt zelf en/of in samenspraak met de stagebegeleider/supervisor (en indien nodig de opleider) welke toetsinstrumenten, bijvoorbeeld KPB’s en OSATs, hij/zij als bewijsmateriaal voor de EPA’s en thema’s gaat inzetten.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling