terug

Differentiatiestage

Verdiepingsstage acneiforme dermatosen voor aios dermatologie

Duur
3 maanden
Wat gaat de aios leren?

De stage acneïforme dermatosen bestaat uit drie onderdelen waar de aios in dezelfde periode van 3 maanden kan participeren als (onderdeel van) een verdiepingsstage:

  1. acnespreekuur (1 dagdeel per week: vrijdagochtend)
  2. supervisiespreekuur (1 dagdeel per week: donderdagmiddag)
  3. operatieve verrichtingen op het gebied van de acneïforme dermatosen, met name hidradenitis suppurativa (1 dagdeel per 2 weken: dinsdagochtend)

 

Patiënten:

Op het acnespreekuur worden uitsluitend tertiaire verwijzingen en controles gezien van patiënten (volwassenen en kinderen) met acneïforme dermatosen, zoals acne vulgaris, rosacea, hidradenitis suppurativa, folliculitiden, en medicatiereacties.

Bij het supervisiespreekuur worden door de A(N)IOS patiënten gezien die verwezen zijn door de eerste en de tweede lijn. Het betreft niet alleen acnebeelden, maar doordat er meerdere spreekuren gelijktijdig gesuperviseerd worden (inclusief biologicalspoli en spoedpoli) is er een relatief groot aanbod aan acneïforme huidziekten, in het bijzonder hidradenitis suppurativa.

De patiënten die een operatie (deroofing, ‘en bloc’ resectie) ondergaan zijn zowel afkomstig van het acnepreekuur als van de algemene dermatologische spreekuren.

Leerdoelen:

De AIOS dient voldoende kennis op te doen van acneïforme dermatosen op gebied van (patho-)fysiologie, diagnostiek en rationele therapieën. Bovendien dient de AIOS inzicht te krijgen in de uitgebreidere context waarin deze afwijkingen kunnen optreden. Daarnaast maakt de AIOS kennis met de beginselen van de chirurgie bij inflammatoire huidziekten.

Hoe ga ik leren?

Acnespreekuur: De AIOS doet het spreekuur onder directe supervisie, waarbij de supervisor bij iedere patiënt direct betrokken is. Als de AIOS niet kan werken met het in het Radboudumc gebruikte EPD (EPIC) dan zal de supervisor samen met de AIOS het spreekuur doen. Deze nauwe betrokkenheid van de supervisor heeft tot doel om de kennisoverdracht naar de AIOS te maximaliseren, en de zorg voor deze gecompliceerde groep patiënten zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Supervisiespreekuur: De AIOS participeert in de supervisies bij patiënten met acneïforme dermatosen en eventueel andere aandoeningen. Hierbij worden zowel patiënten verwezen uit de eerste- als tweede lijn gezien.

Dermatochirurgie: De operatieve verrichtingen op het gebied van de inflammatoire huidziekten worden gezamenlijk uitgevoerd door de AIOS en de supervisor. Indien zich een bijzondere casus aanmeldt, dan dient die te worden uitgewerkt.

Aan het begin van de stage maakt de AIOS een verdiepingsstageplan waarin hij aangeeft wat hij/zij de komende periode wil bereiken en voorstelt wanneer hij/zij en op welke onderdelen op welke manieren getoetst wil worden, uiteraard rekening houdend met de gestelde eisen. Dit wordt besproken met de stagebegeleider en na goedkeuring door de opleider opgenomen in het portfolio. De AIOS is ‘in the lead’ en bepaalt zelf en/of in samenspraak met de stagebegeleider/supervisor (en indien nodig de opleider) welke toetsinstrumenten, bijvoorbeeld KPB’s en OSATs, hij/zij als bewijsmateriaal voor de EPA’s en thema’s gaat inzetten.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling