Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De gynaecoloog in Nederland besteedt 15-20% van zijn/haar normtijd aan de zorg voor vrouwen met urogynaecologische problematiek. Door verdere vergrijzing van de bevolking is een toename van deze zorgvraag te verwachten. Deze stage biedt de aios de mogelijkheid zich te verdiepen in de multidisciplinaire problematiek van de bekkenbodem.

De stage zal plaatsvinden in OLVG, waarin vanuit beide locaties de urogynaecologische zorg al enige tijd is ondergebracht in het Bekkenbodem Centrum Amsterdam. OLVG is een echt Amsterdams stadsziekenhuis met een zeer diverse en karakteristieke patiëntenpopulatie. Op beide locaties bestaat een multidisciplinair bekkenbodemcentrum, dat de beschikking heeft over alle diagnostische en therapeutische faciliteiten. Binnen OLVG wordt ook meer complexe urogynaecologische chirurgische zorg bedreven waaronder de laparoscopische sacrocolpopexie en mesh chirurgie. Tenslotte bieden we je eveneens de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te verrichten.   

Tijdens de differentiatiestage zal de aios een hoofdaanstelling krijgen op één van beide locaties. Wel zal er voor aios in de differentiatiestage uitwisseling plaatsvinden tussen de twee locaties, om de opleidingsmogelijkheden binnen onze grote organisatie optimaal te benutten. Ook is het mogelijk om meerdere differentiaties achtereenvolgens in OLVG te doorlopen. In OLVG kan je na je differentiatiestage je opleiding eindigen met een 6 maanden durende supervisiestage, waarin je wordt klaargestoomd voor je toekomstige rol als superviserend specialist.

Sollicitatie en contact

Eugenie Kaaijk, opleider

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen