Gynaecologie in OLVG West

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

De opleidingsgroep van OLVG West bestaat uit 12 gynaecologen met elk hun eigen aandachtsgebied. Daarnaast zijn er rond de 15 aantal arts-assistenten, waarvan iets meer dan de helft AIOS. De Opleidingsgroep OLVG Oost bestaat uit 10 gynaecologen en rond de 14 arts-assistenten, waarvan ook iets meer dan de helft in opleiding tot gynaecoloog. De andere helft zijn ANIOS en huisartsen in opleiding. Ook zijn er verschillende niveaus van coassistenten aanwezig, van junior coassistent tot semiarts en worden verloskundigen in opleiding opgeleid tot verloskundigen. 

http://www.sintlucasandreasziekenhuis.nl/afdeling/gynaecologie

http://www.sintlucasandreasziekenhuis.nl/afdeling/verloskunde-obstetrie

https://www.olvg.nl/afdelingen/gynaecologie

https://www.olvg.nl/afdelingen/verloskunde

Er wordt nauw samengewerkt met de tweede lijn verloskundigen en er is een open overleg cultuur.

De gehele opleidingsgroep heeft als doel om artsen op te leiden in een veilige en open sfeer, waarin iedereen bereid is elkaar te helpen en mee te denken over een oplossing. Dit betekent dat je veel zelf kunt doen, er altijd supervisie beschikbaar en bereikbaar is en dat er veel momenten worden gecreëerd om van te leren. Dit betekent ook, dat er kritisch gekeken wordt naar je functioneren als arts-assistent en dat naast de positieve feedback ook verbeterpunten een groot onderdeel van de opleiding tot gynaecoloog in het SLAZ een zeer leerzaam traject betekent.

Over de opleiding

Lees meer over de opleiding in ons opleidingsplan.

http://www.sintlucasandreasziekenhuis.nl/sites/default/files/opleidingen_medische_vervolgopleidingen_gynaecologie_en_opleidingsplan.pdf

Kwaliteit

We besteden in het OLVG West veel aandacht aan kwaliteitszorg gericht op de medische vervolgopleidingen. Daartoe werken we volgens de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus en met een intern kwaliteitssysteem opgebouwd uit vijf meetinstrumenten:

 1. D-RECT, meting gericht op het opleidingsklimaat
 2. Set-Q, meting gericht op de kwaliteit van opleiders
 3. Exitgesprek, diepte-interview ter aanvulling op D-RECT en Set-Q
 4. Proefvisitatie, het traject voorafgaande aan een externe visitatie
 5. Vertrouwenspersoon

AIOS beoordelen de afdeling hoog. Dit blijkt uit de D-RECT, de SETQ en exitinterviews.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Michelle Lamers, secretariaat onderwijsunie. (secretariaat.onderwijsunie@slaz.nl of 020-5108309)

Ook staat er in het opleidingsplan uitgebreid beschreven hoe de kwaliteitscyclus bij de gynaecologie & verloskunde geregeld is.

Show-and-tell

Best practices van de gynaecologie & verloskunde zijn, locatie West

 • Simulatie trainingen van kritieke spoed situatie op de verloskamers. Dit gebeurt met een wisselende samenstelling verpleegkundigen, arts-assistenten, gynaecologen, coassistenten en verloskundigen in opleiding.

 • Intervisie voor arts-assistenten

 • Laparoscopische endotrainer: Alle aios krijgen jaarlijks hun examen op de endotrainer.

 • State of the Art competentiegericht opleiden met veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid in veilige omgeving (bijvoorbeeld supervisie, operatief, eigen patiëntenpopulatie).

Overig

 • Ruime mogelijkheid ‘eigen’ patiënten te kunnen vervolgen vanwege adequaat gevulde polikliniekdagen.

 • Prettige afwisseling polikliniek, OK, behandelkamer en supervisie.

 • Altijd supervisor en/of achterwacht aanwezig voor ruggenspraak of hulp ter plekke.

Dienstblokken van avond en nacht zijn geclusterd, weekenddagdienst conform weekdagdiensturen. Goede compensatie.

OLVG

OLVG is een fusie tussen het voormalig Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu OLVG Oost) en het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG West). Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

tel.: 020 599 9111
website: https://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/opleidingen