Keuzestage

Aanvang: 
25-05-2016

Wat gaat de aios leren?

Op de Spoedeisende hulp van het Maxima Medisch Centrum word je in de gelegenheid gesteld om het vak in alle breedte uit te oefenen. Patienten, zowel verwezen als onverwezen, van alle deelspecialismen behoren tot de doelgroep. Patienten van de kindergeneeskunde, interne geneeskunde, neurologie, longgeneeskunde, cardiologie, chirurgie en traumatologie plus alle kleine specialismen zoals oogheelkunde, KNO en plastische chirurgie worden gezien. De hemodynamische instabiele patienten worden volledig door ons opgewerkt tot opname op de intensive care. Daarnaast zijn pijnstilling en sedatie belangrijke speerpunten, procedurele sedatie en het toepassen van lachgas behoren tot de mogelijkheden. Spoedechografie is ingebed in ons werk; de SEH-artsen voeren de eFAST uit en maken de abdominale echo bij verdenking van het aneurysma aorta abdominalis. Sinds maart 2016 is het  hoofdbehandelaarsschap op de SEH vastgesteld. Dit deelgebied van het vak is een nieuwe spannende ontwikkeling waar bij ons ervaring mee opgedaan kan worden.

Hoe ga ik leren?

Tijdens de opleidingsactiviteiten komen verschillende taken voor die door een supervisor beoordeeld kunnen worden. Met behulp van een feedbackinstrument wordt overzichtelijk de ontwikkeling van de AIOS gevolgd. Toetsinstrumenten zijn dagelijkse feedback (niet geformaliseerd), KPB, 360 graden feedback, OSAT’s, voortgangstoetsen, reflectie. Voor ontwikkeling van kennis en wetenschap wordt o.a. gebruikt gemaakt van referaten en CAT. Tijdens je opleiding word je begeleid tot het formuleren en uitwerken van een onderzoeksvraag in jaar 1 tot aan de presentatie van een wetenschappelijk artikel in je laatste opleidingsjaar. Het MMC Academie biedt ter ondersteuning hierbij verschillende curssusen aan oa. CAT I en II, Refworks, eBROK, introductie Onderzoek.  Naast de verplichte curssussen in je opleiding (APLS, ACLS, ATLS en medic-ALS), biedt het MMC ook verschillende verdiepingscursussen aan oa ECG-cursus, bloedgasanalyse, interpretatie X-thorax, intubatiecursus, jaarlijkse ALS cursus. De meeste cursussen worden afgesloten met een praktische en/of een theoretische toets.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met M.M. van Campen-Hoekstra, SEH-arts en opleider, m.hoekstra@mmc.nl.

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: http://www.werkenbijmmc.nl/?_ga=1.219710105.1287172259.1438602706