Spoedeisende Geneeskunde Maxima Medisch Centrum

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

Máxima Medisch Centrum is op 1 januari 2002 ontstaan uit een fusie tussen het Diaconessenhuis Eindhoven en het Sint Joseph Ziekenhuis in Veldhoven. Het ziekenhuis heeft een erkenning van 865 bedden en biedt plaats aan vrijwel alle specialismen. Het ziekenhuis heeft een aantal topklinische functies zoals hemodialyse, hemofilie en perinatologie. MMC maakt deel uit van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)  In het kader van de opleidingen bestaat er samenwerking met zowel de Universiteit van Nijmegen als met de Universiteit van Maastricht. Er zijn ongeveer 70 arts-assistenten in opleiding voor de verschillende specialismen. Deze  opleidingen zijn verenigd in de centrale Opleidingscommissie (COCA). De “MMC Academie”, zorgt voor ondersteuning van de opleidingen.

In het MMC is een volledige formatie SEH-artsen werkzaam .  Hierdoor is het mogelijk om 24 uur per dag 7 dagen per week een SEH arts op de werkvloer te hebben. Tijdens drukke momenten is er tevens een dubbele bezetting van SEH-artsen om zodoende de supervisie van de assistenten te borgen. Vanuit de andere specialismen (chirurgie, interne, sportgeneeskunde, en defensiegeneeskunde) zullen AIOS voor een stage worden ondergebracht op de SEH. Om het rooster te completeren wordt de AIOS groep aangevuld met ANIOS  Op deze manier zullen alle opleidingen in het ziekenhuis profiteren van de professionalisering van de SEH van de afgelopen jaren.

Over de opleiding

De opleiding heeft een duur van drie jaar en is gebaseerd op stages bij de diverse subspecialismen waartussen steeds een periode op de SEH is ingepland. Tijdens de eerste stages is er veel aandacht voor de ABCD methodiek. Het laatste jaar wordt voor een groot deel doorgebracht op de SEH. Er is tevens een periode van drie maanden gereserveerd voor een vrije invulling waarin AIOS worden gestimuleerd om een stage in het buitenland te volgen.

 De AIOS verblijft gedurende de hele stage periode bij het subspecialisme, waarbij er aandacht is voor de specifieke leerdoelen voor dat specialisme. Vervolgens wordt de AIOS ingedeeld op de SEH, waarbij de aandacht komt te liggen bij het specialisme waar de assistent recent stage heeft gelopen. Op deze manier kan de AIOS zijn kennis en vaardigheden op de SEH verder uit breiden.

De gehele donderdagochtend is gereserveerd voor onderwijs dat  thematisch is ingedeeld. Alle opleidingsaspecten komen aan bod en iedere week is er een specialist van de deelspecialismen en een SEH-arts betrokken om diepgang te verlenen aan het onderwijs. Dit onderwijs wordt georganiseerd samen met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In een cyclus van drie weken worden op de twee lokaties onderwijs georganiseerd.  Op de overige ochtenden wordt er onder leiding van de dienstdoende SEH-arts en met betrokkenheid van de spoedeisende verpleegkundigen, een scenariotraining uitgevoerd.

Daarnaast volgt de aios de verplichtte landelijke onderwijsdagen en cursussen.

 

Kwaliteit

Borging van de kwaliteit van de opleiding gaat volgens de door ons zelf opgestelde PDCA cyclus waarin elf mogelijkheden van feedback op de opleiding, de opleiders en het opleidingsklimaat zijn opgenomen. Onderdelen hiervan zijn de D-rect enquête en andere gestructureerde vragenlijsten. Ook wordt actief naar feedback op de opleiding gevraagd bij iedere vergadering, stage beoordeling en voortgangsgesprek. Voor iedere visitatie en voor iedere interne audit wordt op basis van bovengenoemde feedback een Plan van Aanpak geschreven, waarmee de opleiding continu onderhevig is aan kwaliteitsimpulsen.

Show-and-tell

Geef een beschrijving van onderdelen met een onderscheidend karakter. Waar zijn jullie trots op? Dit kan in een korte opsomming.  Denk hierbij ook aan een aios of co-assistent die een referentie geeft over de opleiding binnen de instelling. 

U kunt ook een link plaatsen naar de eigen website. 

Overig

Vrij in te vullen.

Over de regio

De opleiding Spoedeisende Geneeskunde behoort tot de OORZON samen met VieCuri in Venlo, Catharina ziekenhuis in Eindhoven en het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen. Deze vier ziekenhuizen organiseren 4 regionale onderwijsdagen en refereermiddagen per jaar. Zoals eerder benoemt is er een intensieve samenwerking met het Catharina ziekenhuis voor het donderdagochtendonderwijs.
 

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: http://www.werkenbijmmc.nl/?_ga=1.219710105.1287172259.1438602706