Differentiatiestage Neonatologie Neonatologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Doelstelling stage
Verdieping in diagnostiek en behandeling van de premature en zieke pasgeborene zodat je in staat bent zelfstandig, op het niveau van een beginnend fellow (Miller 4) te behandelen.

Waarom neonatologie
Neonatologie is een belangrijk onderdeel van de kindergeneeskunde. De hier ervaren fysiologie en pathologie/pathofysiologie vormen de basis voor het klinisch denken en handelen in je hele verdere carrière.

Leerproces
Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven is één van de 2 niet-academische neonatale intensive care units van Nederland. met ca 350 IC opnamen per jaar. Integrale zorg voor moeder en kind staat voorop in het Vrouw Moeder Kind Centrum. 

Indeling stage van 6 maanden / 26 weken

 • 16 weken stage neonatologie (high care en intensive care)

 • 6 weken stage medium care zuigelingen

 • 4 weken stage polikliniek

Gedurende de stage ben je niet ingedeeld voor de diensten binnen het assistentenrooster. Facultatief is het draaien van avond-/nachtdiensten in het laatste deel van de stage, uiteraard met neonatoloog als achterwacht.

Werkzaamheden stage

 1. Afdelingen MC, HC en IC

  1. Dagelijks supervisie over de afdeling

  2. Het superviseren van jongerejaars assistenten

  3. Superviseren van neonatale opvang. Bij prematuren <28 weken is altijd een neonatoloog aanwezig, daarboven kan op basis van functioneren de supervisie uitgebreid worden.

  4. Uitvoeren van handelingen. Inbrengen van navellijnen en intubatie kunnen verder geoefend worden. Daarnaast kan gedacht worden aan het leren inbrengen van arterielijn, centraal veneuze lijnen dan wel thoraxdrainage.

  5. Voeren van oudergesprekken/contactarts zijn van een aantal ouderparen.

  6. Het voeren van antenatale gesprekken. Bij 24 en 25 weken altijd onder begeleiding van de neonatoloog. Vanaf 26 weken in eerste instantie onder directe supervisie van de neonatoloog, maar bij voldoende functioneren later ook zonder.

  7. Participeren in alle patiëntenbesprekingen zoals overdracht, grote visite, verloskunde, scenariotrainingen.

  8. Meegaan op neonatale transporten

 2. Polikliniek

  2x per week de follow-up poli en eenmaal per week spreekuur op het nazorgbureau. Indien mogelijk zal de supervisie in de loop van de polikliniekstage van ‘direct’ naar op ‘afstand’ veranderen.
   

 3. Wetenschappelijke activiteit
  Gedurende de stage werk je aan een nieuw protocol of doe je een protocolaanpassing op het vlak van de neonatologie. Daarnaast is het mogelijk overleg te hebben over het verder werken / opstarten van uitgebreider wetenschappelijk onderzoek.

Begeleiding

Je wordt begeleid door de aangewezen stagebegeleider. Op de werkvloer word je begeleidt en ingewerkt door een neonatoloog. Met de stagebegeleider en opleiders worden afspraken gemaakt over de persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten. Tijdens de stage vinden regelmatig gesprekken over de voortgang plaats. Toetsing vindt plaats door middel van klinische beoordelingen, de uitkomsten van de OOG bespreking en een 360 graden feedback.

Medische staf neonatologie

Momenteel bestaat de medische staf van neonatologie uit 9 neonatologen. Daarnaast zijn er 4 verpleegkundig specialisten, 3 opleidingsassistenten en een aantal niet opleidingsassistenten.

Algemene informatie over MMC en kindergeneeskunde
Máxima Medisch Centrum is een algemeen ziekenhuis met 614 erkende bedden, ongeveer 3000 medewerkers en 208 specialisten verdeeld over 24 specialismen. Er zijn twee locaties: MMC-Eindhoven en MMC-Veldhoven. Het maakt deel uit van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Er zijn 11 klinische en 3 niet-klinische specialistische opleidingen. De MMC Academie beschikt over een lab voor het trainen van vaardigheden. Het MMC participeert zowel in de Opleiding- en Onderwijsregio Oost-Nederland als Zuidoost Nederland.    

Kindergeneeskunde is een van de speerpunten van MMC en bevindt zich op de locatie Veldhoven. De kinderafdeling heeft 26 algemeen pediatrische bedden, de zuigelingenafdeling 14 en de Neonatale Intensive Care bedden 18. De medische staf bestaat uit 22 kinderartsen (17 fte). Behalve een opleiding Kindergeneeskunde heeft MMC ook een erkende opleiding voor het deelspecialisme Neonatologie en voor de Sociale Pediatrie (samen met MUMC). In 2012 heeft MMC een nieuw gebouwd gezondheidscentrum geopend waarin de medewerkers samen de beste en meest passende zorg leveren aan vrouw (gynaecologie), moeder (verloskunde) en kind (kindergeneeskunde) in een ‘healing environment’ waarin de patiënt en zijn/haar dierbaren zich thuis voelen en actief bijdragen aan het zorgproces.

MMC ontving op in het voorjaar van 2017 opnieuw een gouden smiley van de stichting kind en ziekenhuis voor een kindvriendelijke kinderafdeling en kinderdagbehandeling. Daarnaast is er een smiley voor de kraamafdeling. Het Borstvoedingsbeleid is WHO gecertificeerd. Sinds 2009 verricht de afdeling bij belastende onderzoeken sedatie bij kinderen vanaf 3 maanden onder diepe sedaties volgens het protocol van de NvK, zowel voor eigen patiënten als voor patiënten uit de omliggende ziekenhuizen.

Samenstelling van de vakgroep.

Show-and-tell

Review E. Jansen

Tijdens de profileringsstage neonatologie heb ik niet alleen verdieping in de neonatologie gevonden, maar ook een goede opstap kunnen maken in het ‘leren superviseren’. Het is dus eigenlijk een profilerings- en supervisiestage ineen. Ik heb zowel kennis mogen maken met de werkzaamheden op de follow-up poli als met het superviseren op de MC en NICU. Je krijgt veel zelfstandigheid, maar hebt altijd een goede begeleiding door een neonatoloog achter je staan. Zodoende kon ik in een veilig leerklimaat mezelf verder ontwikkelen. In de tussentijdse gesprekken wordt het huidige functioneren besproken en beoordeeld of het niveau van directe supervisie aangepast kan worden. Ik heb vooral ook veel begeleiding en mogelijkheden gekregen in het aanleren en optimaliseren van mijn vaardigheden bij de neonaten; iets wat in de common trunk maar weinig tot niet mogelijk is. Al met al een stageplaats waar ik zeer tevreden over ben!

Sollicitatie en contact

Inlichtingen:
MMC, Postbus 7777, 5500 MB, Veldhoven; tel: 040-8888000.
Mw. Dr. L. Niers, kinderarts, opleider, Titia.Niers@mmc.nl; tel: 040-8888270.
Dr. F. Halbertsma kinderarts, plaatsvervangend opleider, F.Halbertsma@mmc.nl; tel: 040-888270

Mw. E.H.M. de Kort, stage begeleider,  E.deKort@mmc.nl  tel:040-8889350

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: http://www.werkenbijmmc.nl/?_ga=1.219710105.1287172259.1438602706