Differentiatiestage Kinderneurologie Kinderneurologie-ontwikkelingsneurologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de stage kinderneurologie in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in ontwikkelingsachterstand en neurologische stoornissen bij kinderen en in de ontwikkeling van kinderen met een hoog risico op
ontwikkelingsstoornissen. U leert de taal te spreken van de kinderneuroloog en leert hoe u kinderen met een ontwikkelingsprobleem multidisciplinair kunt begeleiden.

Hoe ga ik leren?

Je doet in MMC per week minimaal twee dagdelen polikliniek kinderneurologie en/of neonatale follow-up. Hierbij worden alle patiënten voor- en nabesproken. Met behulp van videoanalyse van de polikliniek wordt het leerproces eventueel ondersteund. Dit geldt ook voor het multidisciplinaire spreekuur meervoudig gehandicapten van Vinus Bok met de orthopeed en revalidatiearts (één keer per maand; 3e woensdag middag).
Je doet de consulten op de kinderafdeling en de NICU en je participeert in de afzonderlijke grote visites van de kinderafdeling en de NICU. Daarnaast neem je deel aan de wekelijkse besprekingen met de kinderneurologen en met de afdelingen radiologie, neurofysiologie, psychosociale team kindergeneeskunde en verloskunde/perinatologie. Wij streven ernaar om de stage verder zoveel mogelijk aan te passen aan jouw persoonlijke leerdoelen.

Show-and-tell

In de stage werk je nauw samen met Vinus Bok, kinderarts, Laetitia Wagener-Schimmel, kinderneuroloog en de neonatologen. Vakgroepoverstijgende samenwerking is er met de klinische genetica (MMC maakt onderdeel uit van het klinisch genetisch centrum MUMC+), psychologen en radiologen. Er is een goed contact met de revalidatiekliniek Blixembosch en het epilepsiecentrum Kempenhaeghe.

Als 5e jaar AIOS functioneer je op fellow-niveau. Dit betekent dat een actieve inzet van je wordt gevraagd bij het onderwijs aan assistenten, co-assistenten / semiartsen en verpleegkundigen en dat je een grote verantwoordelijkheid draagt in de patiëntenzorg.

Leerplannen profileringstage kindergeneeskunde MMC Veldhoven

Samenwerkende instellingen

Kempenhaeghe

Sollicitatie en contact

Inlichtingen:
Dr. L.E.M. Niers, kinderarts, opleider, Titia.niers@mmc.nl; tel. 040 888 8270
Dr. F. Halbertsma, neonatoloog, plaatsvervangend opleider, f.halbertsma@mmc.nl; tel. 040 888 8270.

De sollicitatieprocedure bestaat ui:

  1. Het zenden van een cv en aanbiedingsbrief naar de opleider.
  2. Een gesprek met deelspecialist(en), opleider en een vertegenwoordiging van AIOS/verpleegkundig specialisten.
  3. Een gesprek met de opleider over het portfolio.
  4. Contact met een door de sollicitant opgegeven referenties.

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: http://www.werkenbijmmc.nl/?_ga=1.219710105.1287172259.1438602706