Differentiatiestage Kindercardiologie Kindercardiologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De AIOS verwerft kennis, handvaardigheid en ervaring (kort gezegd competenties) in diagnostiek en behandeling van cardiologische afwijkingen en begeleiding van kinderen en jongvolwassenen met aangeboren of verworven hartafwijkingen. Voor de enkelvoudige problematiek bereikt hij volledige zelfstandigheid (Miller 2-4), voor de complexe problematiek kan hij zelfstandigheid bereiken tot supervisie op afstand (Miller 2-3).

Hoe ga ik leren?

Je doet in MMC per week minimaal 2 dagdelen polikliniek kindercardiologie en participeert in de consulten op de NICU en kinderafdeling. Alle patiënten worden voor- en nabesproken. Met behulp van videoanalyse wordt het leerproces ondersteund. Je participeert in de afzonderlijke grote visites van kinderafdeling en NICU en de wekelijkse besprekingen met de afdelingen Beelddiagnostiek en Verloskunde. Je participeert in het UMCU in de bespreking van te opereren en geopereerde patiënten.

Show-and-tell

Het MMC geeft 2e en 3e lijns cardiologische zorg aan kinderen in de regio Zuidoost-Brabant. Het MMC werkt daarvoor samen met het kinderhartcentrum in het UMCU en met de ziekenhuizen in de regio. Via de afdeling Klinische fysica is er een nauwe samenwerking met de faculteit Technische Natuurkunde van de TU Eindhoven. Als enige AIOS-kindercardiologie werk je intensief samen met 2 kindercardiologen en twee kinderartsen-cardex. Deze positie maakt het mogelijk om in korte tijd veel patiënten te zien en kennis te maken met alle vormen van niet-invasieve diagnostiek inclusief echocardiografie, Holteranalyse, inspanningstesten (CPET) en foetale echocardiografie.

Als 5e jaar AIOS functioneer je op fellow-niveau. Dit betekent dat een actieve inzet van je wordt gevraagd bij het onderwijs aan assistenten, co-assistenten / semiartsen en verpleegkundigen en dat je een grote verantwoordelijkheid draagt in de patiëntenzorg.

Leerplannen profileringstage kindergeneeskunde MMC Veldhoven

Samenwerkende instellingen

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Sollicitatie en contact

 

Inlichtingen:
Dr. L.E.M. Niers, kinderarts, opleider, Titia.niers@mmc.nl; tel. 040 888 8270
Dr. F. Halbertsma, neonatoloog, plaatsvervangend opleider, f.halbertsma@mmc.nl; tel. 040 888 8270.

De sollicitatieprocedure bestaat ui:

  1. Het zenden van een cv en aanbiedingsbrief naar de opleider.
  2. Een gesprek met deelspecialist(en), opleider en een vertegenwoordiging van AIOS/verpleegkundig specialisten.
  3. Een gesprek met de opleider over het portfolio.
  4. Contact met een door de sollicitant opgegeven referenties.

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: http://www.werkenbijmmc.nl/?_ga=1.219710105.1287172259.1438602706