Differentiatiestage Algemene cardiologie sportcardiologie, (complexe) hartrevalidatie en inspanningsfysiologie

Aanvang: 
26-07-2017
Duur: 
6 maanden
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage beoogt de AIOS meer inzicht te geven in de sportcardiologie, (complexe) hartrevalidatie en inspanningsfysiologie, specifiek de interpretatie van de spiro-ergometrietest.

Sportcardiologie richt zich vooral op screening en behandeling van atleten en recreatieve sporters met (verdenking op) hartziekten. Hartrevalidatie is een multidisciplinaire behandeling gericht op het herstel van fysiek, psychisch en sociaal functioneren bij patiënten met een cardiale aandoening. Complexe hartrevalidatie wordt onderverdeeld in 2 vormen: algemeen medisch complex (gerelateerd aan co-morbiditeiten) en cardiaal medisch complex (symptomatisch hartfalen, complexe congenitale aandoeningen etc). De sportcardiologie en hartrevalidatie zijn multidisciplinair van aard en hebben raakvlakken met diverse andere specialismen zoals de sportgeneeskunde, revalidatie geneeskunde, longgeneeskunde, fysiotherapie. Kennis over inspanningsfysiologie is van essentieel belang voor zowel de sportcardiologie als bij de hartrevalidatie. De spiro-ergometrietest speelt hierin een centrale rol en heeft meerwaarde bij de diagnostiek en behandeling van zowel sporters, complexe hartfalenrevalidatie (bv CRT, LVAD, GUCH) evenals patiënten met onbegrepen klachten van kortademigheid.

Hoe ga ik leren?

Je komt te werken in het team van cardiologen in nauwe samenwerking met de sportartsen. Supervisie wordt gegeven door zowel cardiologen (Dr. Hoogsteen, Dr. Kemps en Dr. Spee) als sportartsen. Stagebegeleider is Drs. Ruud Spee.

Je werkzaamheden in het kader van sportcardiologie, (complexe) hartrevalidatie en inspanningsfysiologie bestaan uit:

  • sportpolikliniek
  • polikliniek complexe hartrevalidatie
  • hartrevalidatiespreekuur
  • vervaardigen van echo's volgens sportprotocol en inspanningsecho's
  • afnemen van spiroergonometrietesten

Daarnaast participeer je in het klein MDO hartrevalidatie op dinsdag en groot MDO hartrevalidatie op donderdag. Op donderdag vindt de sportcardiologiebespreking plaats.

Je zult 50% van je tijd besteden aan algemene cardiologie. De werkzaamheden binnen algemene cardiologie zullen in goed overleg afgesproken worden en passend zijn bij het bekwaamheidsniveau. Mogelijke werkzaamheden zijn een superviserende rol op de afdeling, Eerste Hart Hulp (EHH), functieafdeling (echo, MRI) hartkatheterisaties en polikliniek.

Show-and-tell

Sportcardiologie, (complexe) hartrevalidatie en inspanningsfysiologie zijn speerpunten binnen MMC. Deze speerpunten krijgen vorm door twee bijzondere centra, namelijk SportMáx en Flow.

Sport Medisch Centrum SportMáx
Het schrikbeeld van elk sportevenement: sporters met acute hartdood. Het Máxima Medisch Centrum beschikt in de regio Eindhoven als het enige ziekenhuis over twee sportcardiologen, te weten dr. Jan Hoogsteen en dr. Hareld Kemps. Dit is uniek in Nederland omdat Nederland slechts zes sportcardiologen telt. Hierdoor ontstaat een regionaal en nationaal unieke bundeling van kennis op het gebied van acute hartdood, topsport en revalidatie van complexe hartpatiënten. Er wordt nauw samengewerkt met sportartsen binnen het Sport Medisch Centrum SportMáx. Lees meer: https://www.smcsportmax.nl/

Medisch centrum Flow: Chronisch ziek maar topvitaal
Steeds meer mensen lijden aan één of meerdere chronisch aandoening. Máxima Medisch Centrum opent speciaal voor hen nu een nieuw centrum voor revalidatie en preventie: Flow. Dit unieke medisch centrum voor fitheid, leefstijl, ontwikkeling en wetenschap biedt en ontwikkelt innovatieve programma’s om de kwaliteit van leven van chronisch zieken te vergroten en ziekenhuisopnames te voorkomen. Lees meer: https://flow.mmc.nl/over_ons

Samenwerkende instellingen

Catharina Ziekenhuis

Sollicitatie en contact

Aanvangsmogelijkheid is per direct. Er is telkens ruimte voor één extra AIOS in het kader van differentiatiestage.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met dr. Robert Verbunt (opleider cardiologie) of drs. Ruud Spee (modulebegeleider). We zijn telefonisch bereikbaar via 040-888 8200. https://cardiologie.mmc.nl/over_ons/cardiologen

Solliciteren kan per post (MMC, t.a.v. dr. Robert Verbunt, opleider, Postbus 7777, 5500 MB  Veldhoven) of per e-mail (r.verbunt@mmc.nl).

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: http://www.werkenbijmmc.nl/?_ga=1.219710105.1287172259.1438602706