Keuzestage Overig Uitdagend en veelzijdig

Aanvang: 
11-05-2020
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het LUMC biedt een academische verdiepingsstage van 3 - 6 maanden aan het einde van de opleiding tot revalidatiearts, waarop alle aiossen in Nederland kunnen inschrijven in samenspraak met hun opleider. Deze stage kenmerkt zich door verdieping in de specifieke topreferente onderwerpen en bereidt de aios voor op toekomstig academisch werken (profilering). De inrichting van de stage is individueel, waarbij de wensen en het IOP leidend zijn. Er is op basis van het Landelijk Opleidingsplan 'Beter in Beweging'2020', een regionaal en lokaal opleidingsplan 2020, waarin bouwstenen beschreven zijn waaruit de stage kan worden opgebouwd. In deze stage krijgen de onderdelen het accent die nog niet geleerd zijn in de eerdere ziekenhuisstages. Voorbeelden van kenmerkende topreferente functie in de revalidatiegeneeskunde in het LUMC betreffen het zenuwcentrum voor perifeer zenuwletsel, het spierziektencentrum en aanvullende spasticiteitbehandeling. Verder zijn er veel leerzame gezamenlijke spreekuren voor de aiossen waarbij wordt aangesloten aan de topreferente zorg van de samenwerkende specialismen. Ook biedt de stage mogelijkheden om bij de samenwerkende specialismen aan te sluiten en bijvoorbeeld te assisteren bij operaties, waarvoor vaak na afronding van de opleiding geen gelegenheid meer is. Ten slotte zijn er mogelijkheden in de academische verdiepingsstage om verder wetenschappelijk onderzoek te verrichten vooral als al aan de opleidingseisen is voldaan van de wetenschappelijke vorming en bijvoorbeeld voorbereidingen voor een promotietraject getroffen gaan worden.

Hoe ga ik leren?

Het gaat om een uitdagende, boeiende en leerzame stage in een opleidingsomgeving die snel in beweging is. De stage wordt nadrukkelijk samen vorm gegeven door de aios en opleidingsgroep op basis van de individuele leerdoelen van de aios. De bevlogen opleidingsgroep verzorgt de begeleiding met hart en ziel.

Show-and-tell

In de proefvisitatie 2020 beoordelen de aiossen de opleiding revalidatiegeneeskunde in het LUMC met een rapportcijfer 8,5 tot 9. 

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de opleider en de overige leden van de opleidingsgroep. De plaatsing van aiossen is afhankelijk van de de wensen, de planning van de reguliere aiossen in OOR Leiden, schakeljaarstudenten en semiartsen. Zo voorkomen we een overbezetting in het rooster en garanderen voldoende begeleiding door een relatief kleine staf. De inhoudelijke wensen en voorkeursplanning wordt besproken in de opleidingsgroep, waarna aiossen geplaatst kunnen worden voor de stage. Een korte motivatie en CV kunnen per mail worden toegezonden, alle aiossen met belangstelling worden voor een gesprek uitgenodigd waarna we samen naar de mogelijkheden kijken. 

Duco Steenbeek, opleider. Tel 071-5263457 (secretariaat). 

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/