terug

Keuzestage Slaapstoornissen

Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe differentiatie / keuze stage

Duur
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Wij dagen je uit om bij het grootste multidisciplinaire slaapcentrum van Nederland alles te leren over slaap en slaapstoornissen. Binnen de stage maak je kennis met of verdiep je je verder in alle facetten van de slaapgeneeskunde, de diagnostiek en therapeutische mogelijkheden ervan. Je leert om op een gestructureerde werkwijze vanuit nieuwe invalshoeken patiënten met complexe, impactvolle problematiek verder te helpen en zo bij te dragen aan het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Image

Hoe ga ik leren?

Als AIO maak je deel uit van het multidisciplinair team. We beschikken over moderne goed geoutilleerde onderzoeksafdelingen die bemand zijn door een gespecialiseerde somno-technologen. Wij werken volgens de laatste (inter)nationale richtlijnen.

Het accent ligt bij de meeste AIOS op poliklinische werkzaamheden, eventueel gecombineerd met klinische neurofysiologie (KNF). Het is mogelijk om het accent juist op een stage KNF-slaapdiagnostiek te leggen.

Je krijgt voldoende tijd om je te verdiepen en je handelen te evalueren met je supervisor. Verder heb je een actieve rol in de maandelijkse journal club en researchbespreking en in het multidisciplinair overleg.

Tijdens je stage kun je gebruik maken van onze bibliotheek, video-observatiesysteem en video-consulting. Deelname aan (patiëntgebonden) onderzoek- of innovatieprojecten is in sommige gevallen mogelijk.

Image

Show-and-tell

In de afgelopen tien jaar hebben assistenten vanuit opleidingsklinieken in Maastricht, Tilburg, Nijmegen, Heerlen, Antwerpen en Gent een ‘slaapstage’ in Kempenhaeghe gevolgd.

Inhoud van de stage
Omdat er voor de stage al zaken zijn die je weet, stellen we samen met jou, voorafgaand aan de stageperiode, in een persoonlijk gesprek een individueel opleidingsplan op. Hierbij worden leerdoelen bepaald (zie bijlage ‘Leerdoelen’) en op basis daarvan kiezen we modules en de locatie(s) waar je gaat werken.

Behalve inhoudelijke modules op het gebied van type slaapstoornissen kan de zorg voor specifieke patiëntencategorieën deel uitmaken van de leerdoelen: denk dan aan (jonge) kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.

Benodigde kennis voor aanvang van de stage:

  • Poliklinische ervaring
  • Kennis van de beginselen van de klinische neurofysiologie

Je neemt bij ons geen deel aan avond- en nacht diensten. Het is mogelijk om de stage in deeltijd te volgen.


Stagebegeleiding
Opleider: prof. dr. H.J.M. Majoie, neuroloog
Coördinator verdiepingsstage slaapgeneeskundedr. A. Pijpers, neuroloog/somnoloog

Image
Samenwerkende instellingen
Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling