Keuzestage Slaapstoornissen Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe differentiatie / keuze stage

Aanvang: 
23-02-2017
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wij dagen je uit om bij het grootste multidisciplinaire slaapcentrum van Nederland alles te leren over slaap en slaapstoornissen. Binnen de stage maak je kennis met of verdiep je je verder in alle facetten van de slaapgeneeskunde, de diagnostiek en therapeutische mogelijkheden ervan. Je leert om op een gestructureerde werkwijze vanuit nieuwe invalshoeken patiënten met complexe, impactvolle problematiek verder te helpen en zo bij te dragen aan het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Hoe ga ik leren?

Als AIO maak je deel uit van het multidisciplinair team. We beschikken over moderne goed geoutilleerde onderzoeksafdelingen die bemand zijn door een gespecialiseerde somno-technologen. Wij werken volgens de laatste (inter)nationale richtlijnen.

Het accent ligt bij de meeste AIOS op poliklinische werkzaamheden, eventueel gecombineerd met klinische neurofysiologie (KNF). Het is mogelijk om het accent juist op een stage KNF-slaapdiagnostiek te leggen.

Je krijgt voldoende tijd om je te verdiepen en je handelen te evalueren met je supervisor. Verder heb je een actieve rol in de maandelijkse journal club en researchbespreking en in het multidisciplinair overleg.

Tijdens je stage kun je gebruik maken van onze bibliotheek, video-observatiesysteem en video-consulting. Deelname aan (patiëntgebonden) onderzoek- of innovatieprojecten is in sommige gevallen mogelijk.

Show-and-tell

In de afgelopen tien jaar hebben assistenten vanuit opleidingsklinieken in Maastricht, Tilburg, Nijmegen, Heerlen, Antwerpen en Gent een ‘slaapstage’ in Kempenhaeghe gevolgd.

Inhoud van de stage
Omdat er voor de stage al zaken zijn die je weet, stellen we samen met jou, voorafgaand aan de stageperiode, in een persoonlijk gesprek een individueel opleidingsplan op. Hierbij worden leerdoelen bepaald (zie bijlage ‘Leerdoelen’) en op basis daarvan kiezen we modules en de locatie(s) waar je gaat werken.

Behalve inhoudelijke modules op het gebied van type slaapstoornissen kan de zorg voor specifieke patiëntencategorieën deel uitmaken van de leerdoelen: denk dan aan (jonge) kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.

Benodigde kennis voor aanvang van de stage:

  • Poliklinische ervaring
  • Kennis van de beginselen van de klinische neurofysiologie 

Je neemt bij ons geen deel aan avond- en nacht diensten. Het is mogelijk om de stage in deeltijd te volgen.


Stagebegeleiding
Opleider: prof. dr. H.J.M. Majoie, neuroloog
Coördinator verdiepingsstage slaapgeneeskundedr. A. Pijpers, neuroloog/somnoloog 

Samenwerkende instellingen

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Sollicitatie en contact

Wie belangstelling en/of vragen heeft voor een etalagestage in het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe kan contact opnemen met dr. Angelique Pijpers, neuroloog T (040) 22 79 400 of E pijpersa@kempenhaeghe.nl.

Vanwege de persoonlijke begeleiding die je krijgt, is er plek voor een beperkt aantal AIOS. De stageperiode dient aangemeld te worden bij de RGS voor het opleidingsschema.

Een gecombineerde stage met de verdiepingsstage Aanvalsgewijze aandoeningen Epilepsie behoort tot de mogelijkheden. Je kunt hiervoor ook contact opnemen met prof. dr. Marian Majoie, neuroloog (T (040) 227 97 13 of E majoiem@kempenhaeghe.nl).

Kempenhaeghe maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Kempenhaeghe 
Sterkselseweg 65
Postbus 61
5591 VB Heeze
T (040) 227 90 22
website: http://www.kempenhaeghe.nl/

Kempenhaeghe

Kempenhaeghe diagnosticeert en behandelt kinderen en volwassenen die (mogelijk) een complexe vorm van epilepsie, ernstige slaapstoornissen en/of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen hebben.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Kempenhaeghe
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze

tel.: 040 227 90 22
website: http://www.kempenhaeghe.nl/