Differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde Voortplantingsgeneeskunde

Aanvang: 
10-05-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Voor wie is de diffrentiatiestage voortplantingsgeneeskunde bedoeld?

De AIOS die overweegt later in een IVF transportkliniek te gaan werken kan hier onder deskundige leiding vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken in zo’n centrum. Maar ook de toekomstige specialist met aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde kan hier aan zijn/haar trekken komen.

Hoe ga ik leren?

Unieke elementen

 • 50 nieuwe patiënten per maand
 • 300 IVF/ICSI behandelingen, 300 cryo cycli, 600 IUI’s en 200 OI FSH cycli.
 • Dagelijkse supervisie van een deelspecialist
 • Samenwerking met het IVF laboratorium van het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg

Waarom Voortplantingsgeneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis?

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een regionale functie. Geografisch gescheiden van de rest van de afdeling O&G biedt het patiënten die problemen hebben met zwanger worden in een veilige omgeving het hele scala aan moderne vruchtbaarheidsbehandelingen. Voor IVF en ICSI wordt samengewerkt met het IVF-laboratorium van het St Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. Het Centrum is een van de weinige fertiliteitsklinieken met  een ISO 9001/2008 certificaat, d.w.z. dat actief en aantoonbaar aan kwaliteit en patiënttevredenheid wordt gewerkt. Er wordt eigen onderzoek verricht en er wordt actief geparticipeerd in landelijke trials (waaronder de consortiumstudies).
Het Centrum werkt met het landelijk specialistisch fertiliteitsdossier (LSFD).

Wetenschappelijk onderzoek op de VPG

De afdeling VPG neemt actief deel aan veel studies die door het consortium zijn georganiseerd. Landelijk behoort deze afdeling tot de top 3 van best includerende niet-academische centra. Op de afdeling werkt een fertiliteitarts die voor 50% promotieonderzoek verricht en een onderzoeksverpleegkundige . Vanuit de VPG zijn meerdere eigen onderzoeken geïnitieerd. Er bestaat de mogelijkheid tot participeren aan onderzoek en dan ook meeschrijven van een artikel of abstract.

Wat zijn de werkzaamheden?

 • Functie spreekuur- echo’s in het kader van vruchtbaarheidsbehandeling, eicelpunctie
 • IUI
 • HSG
 • Poli spreekuur – nieuwe patiënten, beleidsgesprekken, IVF intake en zwangerschapsecho’s
 • Nabespreken van de echo’s van de verpleegkundige
 • evt supervisie aan IVF arts en verpleegkundigen
 • 2x per week patiënten bespreking
 • Periodiek is er medisch-organisatorisch overleg
 • Periodiek is er een MDO met maatschappelijk werk en medische psychologie
 • Periodiek is er transport vergadering met IVF centrum Tilburg
 • Periodiek is er endometriose bespreking
 • Evt uitvoeren/superviseren van de laparoscopie met tubatesten en therapeutische laparoscopie. De operatieafdeling van het JBZ is uitgerust met o.a. 4 endosuites met 3D laparoscopie en een Da Vinci Xi Robot.
 • Ter verdieping kunnen extra activiteiten ingepland worden. Bijvoorbeeld enkele consulten meedoen met maatschappelijk werk of seksuologie, meekijken op het IVF laboratorium in Tilburg.

Van de AIOS wordt een actieve rol verwacht in het lopende wetenschappelijk onderzoek.

Op individuele basis wordt er een week/maand schema opgesteld. Er vinden vervolgens regelmatig voortgangsgesprekken plaats tussen opleider en AIOS. Er wordt dan gebruik gemaakt van de eigentijdse meetinstrumenten als KPB, OSATS, Portfolio, 360° feedback.

Vakgroep Obstetrie & Gynaecologie

In het JBZ werken 14 gynaecologen, deels in voltijd en deels in parttime verband. Alle gynaecologen zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en velen zijn erkend subspecialist of hebben een specifiek aandachtsgebied. Zie onderstaande bijlage voor een overzicht van de specialisten en hun aandachtsgebied.
De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot gynaecoloog in het JBZ. Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande opleiding. Hierin hebben een aantal specialisten extra taken en verantwoordelijkheden. De opleiding obstetrie & gynaecologie JBZ maakt deel uit van het opleidingscluster Nijmegen.


Het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het JBZ is een groot opleidingsziekenhuis dat onderdeel is van de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Opleiding, onderwijs en wetenschap hebben een belangrijke plaats. Zo’n 80 (arts)-assistenten worden opgeleid tot (medisch) specialist in 19 verschillende disciplines. Daarnaast volgen ongeveer 350 coassistenten een stage in het kader van hun opleiding tot basisarts. De Jeroen bosch Academie en het Wetenschapsbureau biedt uitgebreide ondersteuning voor deze activiteiten. Er wordt actief gewerkt aan kwaliteit van de opleidingen, dit wordt middels de Quick scan, D-RECT en EFFECT regelmatig in kaart gebracht; de Centrale Opleidings Commissie heeft hierin een belangrijke rol.
Vanaf 2011 is in de nieuwbouw één grote afdeling Verloskunde en Gynaecologie, met een fraaie polikliniek en een unieke gezinsgerichte perinatologieafdeling  met kraam- en couveusesuites.  Het adherentiegebied voor de vakgroep is ongeveer 550.000 mensen. Dit waarborgt dat het vakgebied in de volle breedte en in al zijn aspecten uitgeoefend kan worden. Aandachtsgebieden van de vakgroep zijn: perinatologie, voortplantingskunde, urogynaecologie, minimaal-invasieve chirurgie en gynaecologische oncologie.  

Sollicitatie en contact

Informatie over de differentiatiestage kan worden ingewonnen bij een de gynaecologen van het centrum voor voortplantingsgeneeskunde (dr. J.P. de Bruin of dr. J.W. van der Steeg)

Solliciaties kunnen worden gericht aan: Dr J.P. de Bruin, waarnemend opleider j.d.bruin@jbz.nl , telefoonnummer: 073-5538660

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap