gynaecologie en obstetrie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over de opleiding

Omdat je in een veilige, vertrouwde en prettige omgeving je wilt bekwamen in alle facetten van de O&G. Op een afdeling die state of the art is geoutilleerd en waarbij naast klinische scholing ruimte is voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. In een STZ ziekenhuis met als kernwaarden gastvrij, veilig, open en vernieuwend.

De totale opleiding tot gynaecoloog duurt 6 jaar, waarvan men maximaal 4 jaar in het JBZ kan doorlopen. De opleiding wordt gestart in de NU-kliniek, waar in principe ook wordt geëindigd. Het middendeel van de opleiding wordt gevolgd in de U-kliniek (UMCN). In het laatste deel van de opleiding kan een profileringstage gevolgd worden (zie aldaar), vaak deels ook in de U-kliniek. Tijdens de opleiding krijgen de AIOS de gelegenheid zich de competenties van de gynaecoloog eigen te maken, in samenwerking met de opleidingsregio Nijmegen.

Kijk voor meer informatie, het opleidingsplan en de mogelijkheden op onze website.

Kwaliteit

De Jeroen Bosch Academie (JBA) is namens de instelling verantwoordelijk voor het leerklimaat, arbeidsomstandigheden en de organisatie van de medisch specialistische opleidingen in algemene zin. De JBA biedt, samen met het Dagelijks Bestuur van de COC, ondersteuning aan de opleidende vakgroepen. De JBA vervult bovendien de formele rol van werkgever voor arts-assistenten in opleiding. Regelmatig heeft het Dagelijks Bestuur COC overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Hierin komen zaken aan de orde als leerklimaat, visitaties en nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit is hierbij leidend.

Show-and-tell

  • Veel leermomenten 
  • Laag drempelige supervisie 
  • Goede sfeer

Overig

  • Onze vakgroep is zeer laagdrempelig in overleg en supervisie. Er is 24/7 een gynaecoloog inpandig.
  • Er bestaat een mogelijkheid om differentiaties te doen in de laatste 2 jaar van de opleiding. Er bestaan omschreven profileringstages in onze etalage: Voortplantingsgeneeskunde, Minimaal Invasieve chirurgie, Verloskunde, Urogynaecologie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in het 6e jaar (vereiste competenties op niveau 4/5) een stage van drie maanden “chef-de-clinique” te doen waarin het vak in de volle breedte zelfstandig beoefend kan worden. Binnen het JBZ kan rolspecialisatie “management” gevolgd worden voor AIOS in hun laatste fase van de opleiding.
  • Compensatie van diensten volgens CAO.
  • Via gestructureerde beoordelingen worden competenties beoordeeld en de zelfstandigheid van de AIOS bevorderd.
  • Er is een maandelijkse lunch met de afdeling.
  • Er is ruimte voor onderzoeksmogelijkheden.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap