Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Unieke elementen

- Gespecialiseerde poli's
- Specifieke patiëntenpopulate
- Specifieke ingrepen

Korte informatie stage

De vakgroep O&G  werkgroep urogynaecologie van het JBZ speelt een centrale rol in de bekkenbodemzorg in een regio met een adherentiegebied van 450.000 patiënten. Het beschikt over een bekkenbodemspreekuur met in totaal 300 nieuwe patiënten per jaar. Er is sprake van een one-stop polikliniek tenzij er aanvullend onderzoek gedaan moet worden. Deze is dan binnen 1 week te realiseren. Aanvullend onderzoek kan bestaan uit een urodynamisch onderzoek, een defaecogram of een 3D echo van de bekkenbodem.

Jaarlijks worden ruim 300 patiënten operatief behandeld in samenwerking met de vakgroep urologie In het JBZ is een multidisciplinair team actief voor deze patiënten. Het team bestaat uit: urologen,gynaecologen, bekkenfysiotherapeuten, seksuoloog , incontinentieverpleegkundige en op consultbasis een betrokken chirurg en stomaverpleegkundige. Er zijn mogelijkheden voor het aanleren van driedimensionale echografische beeldvorming van de bekkenbodem alsmede de laparoscopische sacrocolpopexie zowel zonder als met de Da Vinci robottechniek.

Het aantal ingrepen vaginale ingrepen is meer dan voldoende.

- 70 Vaginale uterusextirpaties

- 75 voor en/of achterwand plastiek

- 25 laparoscopische Sacrocolpopexie

- 12 vaginale ingrepen inclusief SSF

- 30 TVT-0

Er is dagelijks supervisie van een deelspecialist

Beginvereisten

Vooraf dient de aios voldaan te hebben aan de minimale eisen uit HOOG mbt de bekkenbodemproblematiek. De aios beheerst op niveau 3/4: Vaginale uterusextirpatie, VW plastiek, AW plastiek, MF, enteroceleplastiek, Prolift ant, Prolift post, Prolift totaal, Avaulta ant, SSF, TVT-O / klassiek, Lefort

In het JBZ werken 15 gynaecologen, deels in voltijd en deels in parttime verband. Alle gynaecologen zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en velen zijn erkend subspecialist of hebben een specifiek aandachtsgebied.

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot gynaecoloog in het JBZ. Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande opleiding. Hierin hebben een aantal specialisten extra taken en verantwoordelijkheden.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap