Differentiatiestage Perinatologie Perinatologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Unieke elementen

  • een aantal specifieke poli's.
  • dagelijkse supervisie van een deelspecialist.
  • samenwerking voor de derdelijnszorg met het MMC te Veldhoven.
  • fulltime echografie afdeling met 2 biometristen.

Korte informatie stage

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een regionale functie voor de verloskundige zorg. Het JBZ behoort tot een van de grootste verloskundige centra van Nederland met een totaal aantal van ruim 2500 klinische baringen en ruim 500 eerstelijns bevallingen. Het JBZ heeft de beschikking over een spiksplinternieuwe moeder-kind afdeling waar gezinsgerichte zorg plaats vindt in state-of-the-art ingerichte kraamsuites. Een gynaecoloog is 24/7 aanwezig op de kraamsuites. Op de kraamsuites zijn ook klinische verloskundige werkzaam (op dit moment 9,3 Fte).
De afdelingObstetrie en Gynaecologie participeert in de landelijke consortium studies. Daarnaast vinden met regelmaat perinatale audit besprekingen plaats met de gehele keten.

In het JBZ werken 14 gynaecologen, deels in voltijd en deels in parttime verband. Alle gynaecologen zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en velen zijn erkend subspecialist of hebben een specifiek aandachtsgebied.

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot gynaecoloog in het JBZ. Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande opleiding. Hierin hebben een aantal specialisten extra taken en verantwoordelijkheden. De opleiding obstetrie & gynaecologie JBZ maakt deel uit van het opleidingscluster Nijmegen.

Het JBZ is een groot opleidingsziekenhuis dat onderdeel is van de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Opleiding, onderwijs en wetenschap hebben een belangrijke plaats. Zo’n 80 (arts)-assistenten worden opgeleid tot (medisch) specialist in 19 verschillende disciplines; Daarnaast volgen ongeveer 350 coassistenten een stage in het kader van hun opleiding tot basisarts. Jeroen Bosch- academie met Wetenschapsbureau biedt uitgebreide ondersteuning voor deze activiteiten. Er wordt actief gewerkt aan kwaliteit van de opleidingen, dit wordt middels de Quick scan, D-RECT en EFFECT regelmatig in kaart gebracht; de Centrale OpleidingsCommissie (COC) heeft hierin een belangrijke rol.

Vanaf  2011 is in de nieuwbouw één grote afdeling Verloskunde en Gynaecologie, geïncorporeerd in een gecombineerde afdeling met de kinderartsen (Moeder-Kind).  Het adherentiegebied voor de vakgroep is ongeveer 550.000 mensen. Dit waarborgt dat het vakgebied in de volle breedte en in al zijn aspecten uitgeoefend kan worden.  Aandachtsgebieden van de vakgroep zijn ondermeer: perinatologie, voortplantingskunde, urogynaecologie, micro-invasieve chirurgie en gynaecologische oncologie. Het meest uitgesproken aandachtsgebied van het ziekenhuis is de oncologie, één van de speerpunten van het JBZ, dat onder meer geleid heeft tot het oprichten van een multidisciplinaire oncologische polikliniek. Tot slot beschikt het JBZ over een close format IC.

Hoewel de AIOS de dagelijkse supervisie krijgt is er permanent een  gynaecoloog/perinatoloog aanwezig voor overleg. Er vinden regelmatig voortgangsgesprekken plaats tussen opleiders en AIOS.

Er wordt gebruik gemaakt van de eigentijdse meet instrumenten als KPB, OSATS, Portfolio, 360° feedback. Naast de regionale refereeravonden vindt periodiek een locale refereeravond plaats. Van de AIOS wordt een actieve rol verwacht in het lopende wetenschappelijk onderzoek.

Sollicitatie en contact

Elk half jaar kan één nieuwe AIOS de profileringsstage aanvangen.

Informatie over de differentiatiestage kan worden ingewonnen bij een van de gynaecologen-perinatologen op nummer: 073-5532000

Sollicitaties kunnen worden gericht aan:
Dr. H. Oosterbaan, opleider. h.oosterbaan@jbz.nl

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap