Differentiatiestage Musculoskeletaal

Duur: 
4 maanden
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Musculoskeletale (MSK) radiologie omvat alle aspecten van medische beeldvorming van het musculoskeletale systeem die informatie verschaffen over (functionele) anatomie, fysiologie en pathologie bij volwassenen en kinderen. Dit omvat beeldvorming op het gebied van sport-geneeskunde, trauma, infectie, ontsteking, metabole en endocriene aandoeningen, degeneratieve afwijkingen, oncologie van bot en weke delen, orthopedie, reumatologie, en revalidatie. Hiernaast is er een breed scala aan musculoskeletale interventieprocedures.

In de differentiatie richt de aios de aandacht met name op de minder frequente, electieve en hoog-complexe verrichtingen van het deelgebied Musculoskeletale Radiologie. De differentiatie Musculoskeletale Radiologie is competentiegericht opgebouwd. De kern van een competentiegerichte opleiding is de integratie van de elementen kennis, vaardigheden en attitude aan de hand van beroepsactiviteiten of Entrustable Professional Activities (EPA’s): het leren op de werkplek.

Hoe ga ik leren?

Na het doorlopen van de differentiatie musculoskeletale radiologie is de aios een adequate gesprekpartner in het multidisciplinaire musculoskeletale overleg. De musculoskeletale kennis die opgedaan is in de common trunk wordt verdiept. MSK differentianten doen velerlei ervaring op: puncties en biopsieën, complexe echografische musculoskeletale onderzoeken, en het begeleiden, interpreteren en verslaan van conventioneel onderzoek, alle gewrichts MR- en CT- (arthrografie) onderzoeken en nucleair geneeskundige MSK onderzoeken. Daarnaast leert de aios beenmerg-afwijkingen, bot- en kraakbeentumoren en weke delen pathologie met de diverse modaliteiten te interpreteren. Er dient ook een verdieping te zijn van de kennis van de diverse metabole en endocriene afwijkingen, arthritiden en sportpathologie.

Van de aios wordt verwacht dat hij bekend is met de huidige literatuur en landelijke en internationale richtlijnen op het gebied van MSK beeldvorming. De aios kent de sterke en zwakke punten van de verschillende beeldvormende methoden bij uiteenlopende aandoeningen. Klinische kennis wordt opgedaan via uiteenlopende middelen, inclusief hechte samenwerking met chirurgie, traumatologie, revalidatie, reumatologie en oncologische teams en gecombineerde klinische en radiologische bijeenkomsten, waarbij de nadruk dient te liggen op multidisciplinaire besprekingen.

De differentiant is lid van de landelijke sectie musculoskeletale radiologie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie en neemt actief deel aan de bijeenkomsten van de sectie.

Aanbevolen cursorisch onderwijs en congresbezoek

• lokale, landelijke en internationale cursussen en congressen musculoskeletale beeldvorming, inclusief voordrachten en/of wetenschappelijke presentaties.

Show-and-tell

Onderscheidend onderdelen van de MSK differentiatie op de afdeling Radiologie van Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn de dagelijks uit te voeren Musculoskeletale Echografie onderzoeken en de Echogeleide musculoskeletale interventies waaronder echogeleide injecties te behoeve van CT- en MR-arthrografie van alle gewrichten. Tevens zijn er mogelijkheden voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

De vakgroep Radiologie bestaat uit zestien radiologen. Daarnaast worden meerdere fellows opgeleid. De vakgroep beschikt over een A-opleiding in samenwerking met het Radboudumc. Er worden thans 10 arts-assistenten opgeleid. Tevens is een Physician Assistant werkzaam op de afdeling.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een moderne afdeling radiologie en beschikt over 3 MRI’s (2x 1,5T en 1x 3T), 3 MDCT’s (2x 64 en 1x 256), een volledig geoutilleerd borst-centrum, 2 interventiekamers en 13 echokamers. De vakgroep is werkzaam en geeft opleiding gedifferentieerd in de diverse orgaangebieden.

Met de afdeling nucleaire geneeskunde wordt intensief samengewerkt op klinisch en opleidingsniveau. Fusiebesprekingen tussen de twee vakgroepen zijn opgestart. De afdeling nucleaire geneeskunde beschikt over 2 PET-CT’s en 2 SPECT camera’s waarvan 1 SPECT-CT.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.

Samenwerkende instellingen

Radboudumc

Sollicitatie en contact

Interesse?

Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan dr. M.J.C.M. Rutten, opleider radiologie en differentiatie opleider MSK. Uw brief en Curriculum Vitae kunt u sturen naar m.rutten@jbz.nl.

Informatie:

Voor meer informatie over de differentiatie Musculoskeletale Radiologie op de afdeling Radiologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vakgroep kunt u contact opnemen via telefoonnummer (073) 553 20 00 met dr. M.J.C.M. Rutten, radioloog en opleider of dr. C. Hoekstra, nucleair geneeskundige en plaatsvervangend opleider en/of een van de leden van de MSK differentiatie te weten M.D.F. de Jong, MSK radioloog; R. Marugg, MSK radioloog; of R. Heesakkers, MSK radioloog.

Algemene informatie over het Jeroen Bosch Ziekenhuis staat vermeld op de website www.jbz.nl.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap