Radiologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Over de opleiding

Waarom zou je bij ons de opleiding willen volgen?

Omdat je in een veilige, vertrouwde en prettige omgeving je wilt bekwamen in alle facetten van de radiologie. Op een afdeling radiologie die state of the art is geoutilleerd en waarbij naast klinische scholing ruimte is voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. In een STZ ziekenhuis met als kernwaarden gastvrij, veilig, open en vernieuwend.

De totale opleiding tot radioloog duurt 5 jaar, waarvan men maximaal 4 jaar in het JBZ kan doorlopen. In de opleiding maken de aios zich de competenties van de radioloog eigen, dit in afstemming en samenwerking met de opleidingsregio Nijmegen.

Meer informatie over de opleiding, zowel als het opleidingsplan, is te vinden op de website.

 

Kwaliteit

De Jeroen Bosch Academie (JBA) is namens de instelling verantwoordelijk voor het leerklimaat, arbeidsomstandigheden en de organisatie van de medisch specialistische opleidingen in algemene zin. De JBA biedt, samen met het Dagelijks Bestuur van de COC, ondersteuning aan de opleidende vakgroepen. De JBA vervult bovendien de formele rol van werkgever voor arts-assistenten in opleiding. Regelmatig heeft het Dagelijks Bestuur COC overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Hierin komen zaken aan de orde als leerklimaat, visitaties en nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit is hierbij leidend.

Show-and-tell

  • Veel leermomenten
  • Laag drempelige supervisie
  • Goede sfeer

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap