Differentiatiestage Kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderpsychiatrie verdieping

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Kindergeneeskunde en kinderpsychiatrie zijn vakken die naast elkaar bestaan, maar die heel veel raakvlakken hebben. Deze stage laat zien dat een goede samenwerking tussen kinderarts en kinderpsychiater de patiënt ten goede komt. Door verdieping op het raakvlak kindergeneeskunde en kinderpsychiatrie is de AIOS toegerust complexe patienten met problemen op beide gebieden tegemoet te treden en adequaat te behandelen. In onze praktijk is de samenwerking tussen kinderarts en kinderpsychiater geformaliseerd. In de stage wordt geleerd hoe ons model werkt en bijdraagt aan betere zorg, opdat de AIOS t.z.t. dit aandachtsgebied in de eigen algemene praktijk zou kunnen gaan vormgeven. De kinderarts (Widdershoven) houdt spreekuur in een locatie van de GGz en de kinderpsychater (Mekking-Pompe) doet poli binnen de setting van de kinderpoli. Er zijn vaste protocollen voor de benadering van patiënten met gedragsproblemen zoals ADHD, leerstoornissen en anorexia nervosa.

Hoe ga ik leren?

De aandacht richt zich tijdens deze stage op patiënten met leer- en gedragsproblemen. Er zijn ruim 1100 kinderen met ADHD die door de kinderartsen van het JBZ worden begeleid, voornamelijk voor medicatiecontrole. Daarnaast biedt de praktijk de mogelijkheid tot opname van patiënten met levensbedreigend ondergewicht bij anorexia nervosa. De maximum opname capaciteit is nu 2 patiënten tegelijkertijd.

Sollicitatie en contact

Als u meer informatie wilt over deze stage, of een afspraak wilt maken voor een oriënterend gesprek, neem dan contact op met dr. Jan Widdershoven, algemeen kinderarts  en opleider Kindergeneeskunde, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Postbus 90153, 5200ME ’s-Hertogenbosch, e-mail j.widdershoven@jbz.nl

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap