Differentiatiestage Endoscopie/minimaal invasieve chirurgie Minimaal invasieve chirurgie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Unieke elementen

- Gespecialiseerde poli's
- Specifieke patiëntenpopulate
- Specifieke ingrepen

Korte informatie stage

In het nieuwe JBZ ziekenhuis zijn vier endosuites gerealiseerd, waardoor het mogelijk wordt nog meer en beter uitgebreide laparoscopische ingrepen te verrichten. Een AIOS die zich wil verdiepen in de minimale invasieve chirurgie krijgt optimaal de mogelijkheid om hier ervaring in op te doen.

Specifieke ingrepen?

Operatief zullen naast de level I en II ingrepen, de level III en IV ingrepen aan bod komen. Zo werden in 2011 o.a. meer dan 30 LASH/TLHs verricht en enkele laparoscopische RUST plastieken.

De AIOS heeft uitgebreid de mogelijkheid om aan het programma invulling te geven. Het ziekenhuis beschikt over een robot. De gynaecologen opereren hiermee thans de patiënten die in aanmerking komen voor de sacro colpopexie, over verdere indicaties wordt onderhandeld.

Specifieke poli:

Op 1 februari 2012 is de menstruatiepoli geopend, waarin de AIOS zal participeren.  Hierin zal in een one-stop clinic een diagnose worden gesteld, waarna in poliklinische setting de therapeutische hysteroscopie kan worden ingezet. In het JBZ werken 15 gynaecologen, deels in voltijd en deels in parttime verband. Alle gynaecologen zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en velen zijn erkend subspecialist of hebben een specifiek aandachtsgebied.

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot gynaecoloog in het JBZ. Alle specialisten werken actief samen voor de gewenste kwalitatief hoogstaande opleiding. Hierin hebben een aantal specialisten extra taken en verantwoordelijkheden.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap