Differentiatiestage Musculoskeletaal MSK

Aanvang: 
18-01-2018

Wat gaat de aios leren?

Isala is een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen van Nederland en maakt deel uit van de STZ ziekenhuizen. Het is één ziekenhuisorganisatie op vijf locaties te weten in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde waarbij alle specialismen zijn vertegenwoordigd. De opleiding tot radioloog vindt hoofdzakelijk op de locatie Zwolle plaats. Isala heeft een unieke positie in de regio. Daardoor doet de afdeling Radiologie naast basiszorg meer dan gemiddeld topklinische zorg en topreferentiezorg.

Radiologie/Medische Beeldvorming wordt binnen Isala vanuit een uitgesproken klinisch focus bedreven. Dat betekent onder meer dat de contacten met de poortspecialisten intensief zijn, dat de bijdragen aan de zorg van onze patiënten uitgaat van klinisch toegevoegde waarde, en dat de infrastructuur met een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier dit ook ondersteunt.Wekelijks zijn er ruim 60 multidisciplinair overleggen (MDO).

De afdeling Radiologie/Nucleaire Geneeskunde vormt sinds 1 januari 2015 een vakgroep binnen de Isala Zwolle. De afdeling is orgaangericht gesubspecialiseerd naast de interventieradiologie en nucleaire geneeskunde. De opleidingsgroep bestaat uit alle radiologen en nucleaire geneeskundigen werkzaam binnen de maatschap Radiologie/Nucleaire geneeskunde van Isala (25 leden, 22 FTE).

De afdeling Radiologie/Nucleaire Geneeskunde is volledig “state of the art” geoutilleerd. Binnen een partnership met Philips beschikt Isala Zwolle over het Sonalleve MR HIFU systeem voor de behandeling van myomen en op korte termijn ook de pijnbehandeling bij botmetastasen. Doordat er in Isala een vergaande subspecialisatie binnen de aanvragende afdelingen bestaat, wordt er niet alleen beeldvorming verricht van veelvoorkomende aandoeningen, maar ook van zeldzame en complexe musculoskeletale afwijkingen waarvoor subspecialistische behandeling en diagnostiek nodig is. Er is een gericht musculoskeletaal echoprogramma en er zijn geoptimaliseerde MRI onderzoeken die soms meer tijd kosten dan een standaard onderzoek om musculoskeletale aandoeningen te detecteren. Isala is één van de elf traumacentra in Nederland waardoor er een groot aanbod traumaradiologie is. Daarnaast heeft Isala het grootste hand-polscentrum van Nederland. Door de actieve vakgroep sportgeneeskunde heeft de differentiant veel mogelijkheden sportgerelateerde pathologie te zien. Isala is tevens expertise centrum voor Osteogenesis Imperfecta. In Isala Diaconessenhuis worden barbotages verricht. Daarnaast vindt binnen de sectie veel wetenschappelijk onderzoek plaats met als belangrijkste pijlers metaal artefact reductie, ultra low dose CT technieken en MR HIFU bij botmetastasen.Deelname aan lopende of nieuw op te starten onderzoeksprojecten wordt gestimuleerd.

De werkdagen starten met de ochtend overdracht om 8.30u waar ook de musculoskeletale patiëntenzorg van de dienst of weekend aan bod komt. Er wordt aansluitend aan de bespreking een rondje gemaakt langs de MRI ”tuin” om inzicht te verkrijgen in de te verwachten MSK pathologie en eventuele aanpassing van de scanprotocollen. De klinische bespreking en MDO’s van die dag en de dag aansluitend worden doorgenomen, specifieke taken (echografie, doorlichting etc.) en verantwoordelijkheden worden verdeeld over de AIOS (afhankelijk van opleidingsjaar), fellow en supervisoren. De werkdag eindigt wanneer op zijn minst de klinische zorg is afgehandeld en niet voor 17.00 uur. Dan gaat de dienst namelijk in en heeft de overdracht van spoedonderzoeken om 16:45 bij de dienstoverdracht plaatsgevonden.

Hoe ga ik leren?

De differentiatie is vormgegeven conform de regelgeving in het specifiek besluit Radiologie en het landelijk opleidingscurriculum CORONA. Binnen deze setting is er nog voldoende ruimte voor maatwerk. Differentianten die specifieke talenten of ambities hebben op het gebied van actuele maatschappelijke en organisatorische onderwerpen, medisch onderwijs of wetenschappelijk onderzoek, krijgen waar mogelijk de kans om zich hierin te verdiepen en bekwamen

De differentiant zal hoofdzakelijk leren in de dagelijkse praktijk. De dagelijkse MSK werkzaamheden bestaan uit:
• Verslaglegging van de conventionele foto’s, CT en MRI onderzoeken zoals die door de ingestelde wizards in PACS systeem voor Dr. MSK  worden geselecteerd. Prioriteit wordt hierbinnen gegeven aan de klinische onderzoeken;
• Het zelfstandig uitvoeren en superviseren van complexe MSK echografie conform de ESSR richtlijnen;
• Het bijwonen van en doen van MSK doorlichtonderzoeken en de verslaglegging daarvan;
• Het superviseren, begeleiden en  wegkijken van CT- en MRI-onderzoek met MSK indicatie en de verslaglegging daarvan;
• Het honoreren en protocolleren van aanvragen tot echografie, doorlichtingsonderzoek en van CT- en MRI-onderzoek met MSK indicatie;
• Het voorbereiden en verrichten van radiologische en multidisciplinaire besprekingen:  Orthopediebespreking, plastische chirurgie bespreking, reumatologiebespreking, SEH bespreking, chirurgiebespreking,sportbespreking, weke delen bespreking, SPECT/CT MSK bespreking
• Het beantwoorden van het MSK consulentensein wanneer deze is doorgeschakeld naar de telefoon van de differentiant, voor overleg over spoedonderzoeken of over individuele patiënten.

De stage nucleaire geneeskunde tijdens de differentiatie MSK neemt een periode van 3 maanden in beslag. De bedoeling is dat dit een aaneengesloten periode betreft op de afdeling nucleaire geneeskunde, waarbij de assistent de dagelijkse dynamiek van de afdeling leert kennen qua organisatie, planning, verantwoordelijkheden van de NG, omgaan met radionucliden/radiofarmaca , straling, uitvoeringen van onderzoek en analyse.In deze periode leert de assistent onderzoeken van het skelet met radiofarmaca (botscans whole body/detail /dynamische fase en DEXA). De afdeling heeft meerdere SPECT camera’s met diagnostische CT waarmee gecombineerde onderzoeken plaatsvinden. Voor het onderhouden van de kennis , ook na deze periode ,kan de assistent in overleg met de NG onderzoeken beoordelen.

Show-and-tell

Binnen Isala wordt naast de differentiatie MSK Radiologie ook het fellowship MSK Radiologie aangeboden. Binnen het fellowship wordt er naar gestreefd dat de fellow aan het eind van zijn/haar fellowship klaar is voor het ESSR examen. Voor de specialistische kennis en ervaring met betrekking tot (maligne) bottumoren wordt samengewerkt met het AMC.

Sollicitatie en contact

Ziekenhuis

Differentiatieopleider

Differentiatieopleidingsgroep

Isala

  • Dr. M.F. Boomsma
  • Dr. C.M Kos
  • Dr. J. Habets
  • Dr. M. Dirksen
  • H. Boelhouwers (plv. diffopl)
  • J. H. Korte
  • H. Arkies

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie