Differentiatiestage Mammaradiologie Mammografie

Aanvang: 
18-01-2018

Wat gaat de aios leren?

Isala is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis deel uitmakend van de STZ ziekenhuizen en biedt zorg aan in de volle breedte, van basiszorg tot hoog complexe zorg waarbij alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Isala is traumacentrum, levercentrum, beschikt over een grote NICU, dialyseafdeling en vervult ten aanzien hiervan een regionale en supra regionale functie. Speerpunten van het ziekenhuis zijn: Hart-zorg, vrouw-kind en oncologie.

Sinds de fusie met het Diaconessenhuis Meppel in januari 2015 is Isala één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties te weten in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde.  In augustus 2013 is de hoofdlocatie van Isala in Zwolle naar een geheel nieuw ziekenhuis verhuisd. Het ziekenhuis heeft een erkenning voor 1116 bedden. 7000 medewerkers en meer dan 450 medisch specialisten verzorgt binnen dit ziekenhuis per jaar meer dan 640.000 polikliniekbezoeken, ruim 45.000 klinische opnames en 53.000 dagbehandelingen.

In het strategisch beleid van het ziekenhuis neemt opleiding een prominente plaats in.

Samenhangend met deze omvang komen alle facetten van de radiologie en nucleaire geneeskunde dagelijks uitgebreid aan bod en heeft de afdeling  veel te bieden.  De afdeling is orgaangericht gesubspecialiseerd naast de interventieradiologie en nucleaire geneeskunde.

De opleidingsgroep bestaat uit de opleider, plaatsvervangend opleider, alle radiologen en nucleaire geneeskundigen werkzaam binnen de maatschap Radiologie/Nucleaire geneeskunde van Isala (25 leden, 22 FTE).

Radiologie/Medische Beeldvorming bedrijven wij binnen Isala vanuit een uitgesproken klinisch focus. Dat betekent onder meer dat de contacten met de poortspecialisten intensief zijn, dat de bijdragen aan de zorg van onze patiënten uitgaat van klinisch toegevoegde waarde, en dat de infrastructuur met een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier dit ook ondersteunt.

Wekelijks zijn er ruim 60 multidisciplinair overleggen (MDO).

De mammadiagnostiek beschikt over, 2 nieuwe mammografen (Hologic) en een stereotactisch vacuumbiopsie systeem met tafel beiden met de mogelijkheid tot tomosynthese en moderne echo, MRI apparatuur.

De vakgroep bestaat naast de Radiologie ook uit de Nucleaire Geneeskunde, wat voor de mammadiagnostiek vele voordelen biedt. In de Isala staan twee PET-CT scans. Tevens behoren de sentinel node procedures en het localiseren middels Jodiumbron tot het arsenaal.

Er is ruime aandacht voor wetenschappelijk onderzoek met als belangrijkste pijler:

  • Mamma soft paddle

Deelname aan lopende of nieuw op te starten onderzoeksprojecten wordt gestimuleerd.

Sollicitatie en contact

Ziekenhuis

Differentiatieopleider

Differentiatieopleidingsgroep

Isala

  • M. van ’t Veer-ten Kate
  • J. Korte
  • R. van den Hoed
  • E. de Boer
  • H. Boelhouwers
  • C. van der Worp

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie