Differentiatiestage Interventieradiologie Angiografie Interventie

Aanvang: 
18-01-2018

Wat gaat de aios leren?

Isala is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis deel uitmakend van de STZ ziekenhuizen en biedt zorg aan in de volle breedte, van basiszorg tot hoog complexe zorg waarbij alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Isala is traumacentrum, levercentrum, beschikt over een grote NICU, dialyseafdeling en vervult ten aanzien hiervan een regionale en supra regionale functie. Speerpunten van het ziekenhuis zijn: Hart-zorg, vrouw-kind en oncologie.

Sinds de fusie met het Diaconessenhuis Meppel in januari 2015 is Isala één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties te weten in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde.  In augustus 2013 is de hoofdlocatie van Isala in Zwolle naar een geheel nieuw ziekenhuis verhuisd. Het ziekenhuis heeft een erkenning voor 1116 bedden. 7000 medewerkers en meer dan 450 medisch specialisten verzorgt binnen dit ziekenhuis per jaar meer dan 640.000 polikliniekbezoeken, ruim 45.000 klinische opnames en 53.000 dagbehandelingen.

In het strategisch beleid van het ziekenhuis neemt opleiding een prominente plaats in.

Samenhangend met deze omvang komen alle facetten van de radiologie en nucleaire geneeskunde dagelijks uitgebreid aan bod en heeft de afdeling  veel te bieden.  De afdeling is orgaangericht gesubspecialiseerd naast de interventieradiologie en nucleaire geneeskunde.

De opleidingsgroep bestaat uit de opleider, plaatsvervangend opleider, alle radiologen en nucleaire geneeskundigen werkzaam binnen de maatschap Radiologie/Nucleaire geneeskunde van Isala (25 leden, 22 FTE).

Radiologie/Medische Beeldvorming bedrijven wij binnen Isala vanuit een uitgesproken klinisch focus. Dat betekent onder meer dat de contacten met de poortspecialisten intensief zijn, dat de bijdragen aan de zorg van onze patiënten uitgaat van klinisch toegevoegde waarde, en dat de infrastructuur met een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier dit ook ondersteunt.

Wekelijks zijn er ruim 60 multidisciplinair overleggen (MDO).

Isala is aangewezen als regionaal traumacentrum, neuro-oncologisch centrum alsmede strokecentrum, regionaal pancreas en levercentrum.

Naast de algemene interventieradiologie heeft Isala op het vlak van neuroradiologie veel te bieden. Door de regiofunctie is er een divers aanbod van pathologie. Neuro-oncologie, traumatologie, neurovasculaire problematiek, neurodegeneratieve aandoeningen en neuroneonatologie komen ruim aan bod.  Isala fungeert als strokecentrum, zowel intraveneuze trombolyse als endovasculaire behandeling van het acute herseninfarct vinden plaats. Ook de behandeling van cerebrale aneurysmata vindt in Isala plaats.

De differentiant zal in de gelegenheid worden gesteld om stages te lopen bij de aanpalende specialismes om inzicht te verkrijgen in relevante ingrepen. De AIOS participeert in het dienstrooster met de andere aios met compensatieregeling. In overleg kan een deeltijdschema opgesteld worden. Ook het doen van onderzoek behoort tot de mogelijkheden, met deelname aan lopend wetenschappelijk onderzoek in de vorm van trials en anderszins. Initiatie van zelfstandig onderzoek is een optie.

Sollicitatie en contact

Ziekenhuis

Differentiatieopleider

Differentiatieopleidingsgroep

Isala

  • B.A.A.M. van Hasselt
  • J.H. Korte
  • R.D. van den Hoed
  • H.Z. Flach

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie