Differentiatiestage Abdominale radiologie Abdomen stage

Aanvang: 
14-12-2017

Wat gaat de aios leren?

Isala is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis deel uitmakend van de STZ ziekenhuizen en biedt zorg aan in de volle breedte, van basiszorg tot hoog complexe zorg waarbij alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Isala is traumacentrum, levercentrum, beschikt over een grote NICU, dialyseafdeling en vervult ten aanzien hiervan een regionale en supra regionale functie. Speerpunten van het ziekenhuis zijn: Hart-zorg, vrouw-kind en oncologie.

Sinds de fusie met het Diaconessenhuis Meppel in januari 2015 is Isala één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties te weten in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde.  In augustus 2013 is de hoofdlocatie van Isala in Zwolle naar een geheel nieuw ziekenhuis verhuisd. Het ziekenhuis heeft een erkenning voor 1116 bedden. 7000 medewerkers en meer dan 450 medisch specialisten verzorgt binnen dit ziekenhuis per jaar meer dan 640.000 polikliniekbezoeken, ruim 45.000 klinische opnames en 53.000 dagbehandelingen.

In het strategisch beleid van het ziekenhuis neemt opleiding een prominente plaats in.

Samenhangend met deze omvang komen alle facetten van de radiologie en nucleaire geneeskunde dagelijks uitgebreid aan bod en heeft de afdeling  veel te bieden. De afdeling is orgaangericht gesubspecialiseerd naast de interventieradiologie en nucleaire geneeskunde.

De opleidingsgroep bestaat uit de opleider, plaatsvervangend opleider, alle radiologen en nucleaire geneeskundigen werkzaam binnen de maatschap Radiologie/Nucleaire geneeskunde van Isala (25 leden, 22 FTE).

Radiologie/Medische Beeldvorming bedrijven wij binnen Isala vanuit een uitgesproken klinisch focus. Dat betekent onder meer dat de contacten met de poortspecialisten intensief zijn, dat de bijdragen aan de zorg van onze patiënten uitgaat van klinisch toegevoegde waarde, en dat de infrastructuur met een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier dit ook ondersteunt.

Wekelijks zijn er ruim 60 multidisciplinair overleggen (MDO).

De abdominale radiologie is een dynamisch deelgebied, met veel spoedaanvragen en complexe pathologie. Het vergt een brede kennis en een goede klinische blik. Met de diversiteit aan aanvragers gaan ook multipele, veelal multidisciplinaire, besprekingen gepaard. Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden, waaronder time management, zijn daarom van belang. De raakvlakken met non-vasculaire interventies zoals biopsieën en drainages maken dat een zekere praktische handvaardigheid gewenst is.

De Isala heeft een regionale functie met op abdominaal gebied voornamelijk de speerpunten colorectale en hepatobiliaire pathologie. Er is op CRC gebied een zeer goed samenwerking met het AvL, AMC en UMCG. Op HPB gebied is de samenwerking uitstekend met het UMCG en het Gelre ziekenhuis. Door deze regiofunctie is er een zeer divers aanbod van pathologie. De Isala is een primair levercentrum, waarbij er een ruime aanbod is van verschillende beeldvormende technieken en behandel opties (non vasculaire interventies, RFA).

De differentiant zal in de gelegenheid worden gesteld om stages te lopen bij de aanpalende specialismes om inzicht te verkrijgen in relevante ingrepen. De AIOS participeert in het dienstrooster met de andere aios met compensatieregeling. In overleg kan een deeltijdschema opgesteld worden.

Hoewel het volume van het radiologie werk en het daarmee samenhangende aanbod aan pathologie in de meest denkbare uitgebreidheid en variatie veel tijd van de assistent zal vergen, wordt daarnaast gezorgd voor ruim voldoende gelegenheid te participeren in wetenschappelijk onderzoek, met als belangrijkste pijlers

 • MRI HIFU-myomen

 • Elastografie - Echo

Deelname aan lopende of nieuw op te starten onderzoeksprojecten wordt gestimuleerd.

De stage nucleaire geneeskunde neemt een periode van 4 maanden in beslag. De bedoeling is dat dit een aaneengesloten periode betreft  op de afdeling nucleaire geneeskunde, waarbij de assistent de dagelijkse dynamiek van de afdeling leert kennen qua organisatie, planning ,verantwoordelijkheden van de NG, omgaan met radionucliden/radiofarmaca , straling  , uitvoeringen van onderzoek en analyse. In deze periode leert de assistent onderzoeken van de urinewegen met radiofarmaca ( renogramen, nierscans, mictieonderzoeken) en mn oncologische PET-diagnostiek met F18-FDG, Ga68-DOTATOC, Ga 68 PMSA, F18 Choline  en  andere radiofarmaca.

Sollicitatie en contact

Ziekenhuis

Differentiatieopleider

Differentiatieopleidingsgroep

Isala

 • E. de Boer
 • B. van Hasselt
 • R. van den Hoed
 • C. van der Worp
 • M van ’t Veer
 • H. Boelhouwers
 • G. Bloemsma
 • J. Nijboer
 • M. Meier
 • C. Vos
 • R. de Jong

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie