Differentiatiestage Interne geneeskunde Opleiding met stages oncologie, Intensive Care, cardiologie, longziekten, acute geneeskunde, poli en zaalstages

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Interne Geneeskunde van het Ikazia ziekenhuis is een eigentijdse afdeling in een perifeer ziekenhuis in Rotterdam Zuid. Door de laagdrempeligheid is er een prima kontakt met andere disciplines en afdelingen maar ook met de patientenpopulatie. Het opleidingsklimaat wordt , onderbouwd door verschillende meetinstrumenten als de SET Q en Drect enquete, als prima ervaren. Doordat de opleidingsgroep (bestaande uit internisten, MDL artsen, longartsen, cardiologen en intensivisten) zeer betrokken is bij de opleiding bieden wij een gevarieerde Interne vooropleiding aan met mogelijkheden voor diverse differentiaal stages, zoals Oncologie, Intensive Care, Polikliniek, Cardiologie, Longziekten, Acute Geneeskunde en diverse zaalstages.

De arts-assistenten (zowel ANIOS als AIOS) participeren in een afwisselend (wisseling elke 4 maanden) rooster waarbij dit rooster elke 4 maanden wordt aangepast, rekeninghoudend met de verschillende verplichte stages van de AIOS, maar ook met de voorkeuren van de ANIOS.

De Interne Geneeskunde van het Ikazia is een breed georiënteerde afdeling, waarbij verschillende differentiaal stages worden aangeboden en binnen de vakgroep verschillende aandachtsgebieden zijn waaronder de Endocrinologie, Nefrologie, Vasculaire Geneeskunde, Maag- Darm en Leverziekten (overigens voor de MDL een jaar poli/endoscopie stage binnen de opleiding tot MDL arts), Acute Geneeskunde, Oncologie, Hematologie, Longziekten, Cardiologie, Intensive Care (Level 2), maar ook de Ouderengeneeskunde.

Bovendien is het op de afdeling Interne Geneeskunde van  het Ikazia Ziekenhuis mogelijk de volgende verplichte en keuzestages te lopen:

  • Poliklinisch werken en consulten (1 jaar)

  • Intensive Care (4–6 maanden)

  • Cardiologie (4-6 maanden)

  • Longziekten (4-6 maanden)

  • Oncologie (4-6 maanden)

  • Acute geneeskunde (4-6 maanden)

Onze afdeling volgt het landelijk opleidingsplan waarbij wij uiteraard een eigen lokaal opleidingsplan aanbieden. Er bestaan uitstekende kontakten met de Regionale Opleiding Interne Geneeskunde in het Erasmus Medisch Centrum als ook met de omliggende opleidingsziekenhuizen.

Het onderwijsrooster van de afdeling Interne Geneeskunde is divers, het Regionaal Onderwijs Interne Geneeskunde (ROIG) wordt door de AIOS in het EMC gevolgd en tevens nemen de AIOS deel aan de landelijke kennistoets.

Het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam is geografisch zeer centraal gelegen in Rotterdam Zuid, op korte afstand van het Erasmus Medisch Centrum. Zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Op loopafstand van metro/busstation Zuidplein met een rechtstreekse verbinding naar Rotterdam Centraal Station.

Al met al een afdeling waar de AIOS een uitstekende Interne vooropleiding kan volgen vooruitlopend op het gekozen specialisme, waarbij wij bijzonder trots zijn op de hoge noteringen in de diverse peilingen zoals AD en Elsevier alsook op een plaats binnen de top 10 van meest patientvriendelijke ziekenhuizen van Nederland.

Al met al "the place to be" !

Hoe ga ik leren?

Opleidingsduur: drie-en-een-half jaar

Opleidingsinhoud: gedeeltelijke opleiding bestaande uit:
1e opleidingsjaar: zaalstage algemene interne geneeskunde (12 mnd).
Verplichte onderdelen: gecombineerd opleidingsonderdeel consultatief en poliklinisch werken (12 mnd) en intensive care (4-6 mnd).
Keuzeonderdelen: acute geneeskunde (4-6 mnd), cardiologie (4-6 mnd), longziekten (4-6 mnd), oncologie (4-6 mnd).

Samenwerkende instellingen

Erasmus Medisch Centrum

Sollicitatie en contact

Voor uitleg en documentatie betreffende genoemde stages zijn wij ten allen tijde bereid u te voorzien van uitvoerige informatie:
Contactgegevens: Dr. F.E. de Jongh, opleider, fe.de.jongh@ikazia.nl
Secretariaat opleiding: Mw. Awad, opleidingssecretaresse, m.awad@ikazia.nl, tel. 010-2975555.

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

Ikazia is een erkend leerbedrijf. Wij vinden het belangrijk om leer- werkplekken te bieden. Daarmee willen wij een bijdrage leveren aan voldoende mensen met een functie in de zorg. Er kunnen verschillende opleidingen worden gevolgd. In de menubalk vind je informatie over de diverse categorieën.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam

tel.: 010 29 75 000
website: http://www.werkenbijikazia.nl/opleiding