Volwassenpsychiatrie Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen Psychotherapie Persoonlijkheidsstoornissen, Hoofddorp

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage werkt u met mensen met een persoonlijkheidsstoornis, voornamelijk borderline. U leert vaardigheden van de Mentalisation Based Therapy (MBT) toepassen. U werkt hiertoe in een hecht en deskundig multidisciplinair team met zeer ervaren professionals, werkt samen met co-therapeuten en krijgt intern een opleiding. Ook zijn er mogelijkheden om extern een cursus groepsdynamica of MBT (2-daagse -training MBT bij de Viersprong Academy) te volgen. Voor zo'n cursus dient u tijdig te overleggen en zich te orienteren op data zodat  u de training voor aanvang of in het begin van de stage kunt doen (vergoeding in overleg). Daarnaast leert u specifieke diagnostiek van een persoonlijkheidstoornis uitvoeren en deze afgrenzen van andere stoornissen. U doet ervaring op in farmacotherapie bij deze doelgroep, neemt kennis van groepstherapeutische principes en leert werken met overdracht en tegenoverdracht. 

U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

Tenslotte worden de stagewerkzaamheden worden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd van de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK). U doet aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De SPK heeft buiten kantoortijd een uitgebreid verzorgingsgebied in de regio's Haarlem,  Haarlemmermeer en Amstelveen. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Bennebroek en Amstelveen. Op Schiphol doet u unieke ervaringen op  in de luchthavenpsychiatrie. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Het is mogelijk om de stage in deeltijd te doen. Indien u deze stage gaat doen, neem dan 3 maanden van tevoren contact op met een van onderstaande contactpersonen voor planning van uw werkdagen, vanwege de groepsbehandelingen en planning van intakes.

Hoe ga ik leren?

U leert door middel van uw gevarieerde werkzaamheden, de samenwerking binnen het team, de scholing, supervisies en team-intervisies. U ontwikkelt hiermee de volgende specifieke competenties:

 • Het verrichten van specifieke diagnostiek op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen d.m.v. intakes en screeningen, en deze onderscheiden van m.n. ADHD, autisme, stemmingsstoornis/bipolaire stoornis.

 • Het verrichten van een algemene diagnostische poliklinische intake binnen een hiertoe geschapen kader en tijdsbestek.

 • Het adviseren van en onderhandelen met de patiënt over werkhypothesen en bijpassend behandeltraject

 • Indicatiestelling voor behandeling a.h.v. Multidisciplinaire Richtlijn voor Persoonlijkheidsstoornissen

 • Het prioriteren van behandelingen bij combinaties van complexe stoornissen

 • Het aanbieden van farmacotherapie conform de richtlijn en/of clinical practice

 • Het werken met mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek, inclusief werken met overdracht en tegenoverdracht

 • Inzicht krijgen in groepsdynamische processen

 • Werken met groepstherapeutische principes

 • Ontwikkelen van kennis en vaardigheden van MBT en VERS

 • Verder ontwikkelen van algemene psychotherapeutische vaardigheden

 • Het voeren van systeemgesprekken op indicatie

 • Samenwerken met psychotherapeuten/verpleegkundigen/vaktherapeuten

 • Deelname aan familie-avonden van het MBT-programma en VERS-training

 • Het leren stellen van grenzen naar patiënten en collega’s

 • Het aangaan van langer durende behandelrelaties met patiënten

 • Het beëindigen van langer durende behandelrelaties met patiënten

 • Het gesuperviseerd voorzitten van teamvergaderingen of afdelingsoverleg

 • Inzicht krijgen in de rol van achterwacht (via de functie van tussenwacht op de polikliniek)

 • Efficiënt plannen en organiseren van werkzaamheden,tijdig administratieve zaken uitvoeren en afronden

Show-and-tell

Dit zegt een AIOS over zijn stage op deze afdeling: "Het is een ontzettend leuke en leerzame plek. Je krijgt supervisie bij intakes (gericht op persoonlijkheidsproblematiek), je doet mee aan een MBT-groep, kunt als co-therapeut meedoen aan de VERS-training en doet de medicatie-contacten voor deze training. De supervisie die je krijgt is zeer waardevol, de supervisoren doen hun uiterste best om tijd voor je te maken in hun volle agenda. Ook de teambesprekingen zijn leerzaam, je krijgt echt een kijkje in de keuken. Verder is het echt een ontzettend leuk team waar je je warm en welkom voelt, een aanrader."

Zie ook de video hieronder van een interview met een andere AIOS!

Video

01 Stage poli pers st Hoofddorp, Annemarie 1, 04 24

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Niels Tinga of Rosien Leijdens, psychiaters
Spaarnepoort 1, 2134 TM, Hoofddorp. T (023) 890 3100

Sollicitatie en informatie over de opleiding:

Bureau Opleiding Psychiatrie, locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T  (020) 788 4549 / 4504 

 

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666