De opleiding tot psychiater bij GGZ inGeest

Over de opleiding

Wie zijn wij? 

GGZ inGeest is een organisatie met een grote opleiding tot psychiater. De hoofdopleider is Prof Dr. A.J.L.M. (Ton) van Balkom, de plaatsvervangend opleider is Dr. N.M. (Neeltje) Batelaan. Er zijn locaties in Amsterdam Zuid en Nieuw-West en Amstelveen (opleidingskern Centrum) en Hoofddorp en Haarlem (opleidingskern Cirkel). Er is een lange traditie van opleiden en het vormgeven van een gunstig opleidingsklimaat. Opleiders, supervisoren, mentoren, docenten en aios werken samen om een stimulerend, veilig opleidingsklimaat in stand te houden, waarin groei gestimuleerd wordt, fouten en twijfels besproken kunnen worden en persoonlijke kracht en kwetsbaarheden een plek hebben. Dit omdat we ons er terdege van bewust zijn dat de effectiviteit van de opleiding nauw samenhangt met het opleidingsklimaat binnen de instelling. Jaarlijks kunnen in totaal 9 nieuwe aios starten met de opleiding, in april of oktober.

Naast de hoofd- en plaatsvervangend opleider zijn de volgende opleiders werkzaam:

  • Drs. N. (Nikander) Rühl en Drs. H.M. (Hetty) Visser: opleiders aandachtsgebied volwassenen
  • Prof. dr. M.L. (Max) Stek en mevr. dr. C. (Caroline) Sonnenberg:  opleiders aandachtsgebied ouderen. 
  • Drs. M. (Michiel) de Leeuw: profielopleider beleidspsychiatrie en sociale psychiatrie
  • Drs. C. (Charlotte) Smits + vacature: profielopleider psychotherapie.    

Verder heeft elke locatie van GGZ inGeest een locatieopleider (een van de voornoemde opleiders), die op de betreffende locatie de opleiding faciliteert en het opleidingsklimaat bewaakt. Er is een vast samenwerkingsverband met de PAAZ van het Zaans Medisch Centrum en met de afdeling psychiatrie van het VUMC.

Voor meer informatie over de opleiders: www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/opleiders-en-secretariaat/

Over de opleiding

Stages worden zowel in de (grote) stad als regio's met een plattelandskarakter geboden. Stages in het algemeen gedeelte bieden AIOS de kans een degelijke basis te leggen. Daarnaast is er een variëteit aan stages voor de aandachtsgebieden, zoals een wetenschappelijke stage, stages beleidspsychiatrie en psychotherapie en stages binnen de diverse Academische werkplaatsen van GGz inGeest waar onderzoek en patiëntenzorg hand in hand gaan. 

Voor meer informatie over de opleiding: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/

Show-and-tell

In 2016 kreeg de opleiding van GGz inGeest de prijs voor "opleiding van het jaar", die op het voorjaarscongres werd uitgereikt door de SAP (Subvereniging Assistenten Psychiatrie).  De opleiding werd omschreven als een fantastische, brede opleiding met veel expertise, die uitblinkt in psychotherapie, wetenschappelijk onderzoek en de academische werkplaatsen. Opleider Ton van Balkom werd gewaardeerd om de prettige combinatie van zakelijkheid en vaderlijke attitude en om de goede processen van de opleiding.

Zie ook: https://www.ggzingeest.nl/thema/over-ggzingeest/nieuws/best-gewaarderde-opleidingsplaats/

De aios kunnen in het verdiepingsgedeelte, maar ook al in het algemene gedeelte, profiteren van de inspirerende sfeer van de academische werkplaatsen waar onderzoek en patiëntenzorg hand in hand gaan. De academische werkplaatsen Angststoornissen, Depressie, Bipolaire stoornissen en Ouderenpsychiatrie bieden diverse stageplekken voor aios. Ook kunnen aios profiteren van de intensieve samenwerking van VUmc en GGZ inGeest via een stage in het kader van het project Soma & Psyche. Eén van de crisisdiensten waar de stage spoedeisende psychiatrie gelopen kan worden, bedient de luchthaven Schiphol, waar unieke ervaringen kunnen worden opgedaan. Ook alle aios die een stage doen in de opleidingskern Cirkel, komen in diensten buiten kantoortijd op Schiphol. Verder biedt het opleidingscluster Noord-Holland de unieke mogelijkheid om een stage op Bonaire en in Tanzania te doen (stage "International Mental Health").  Voor de aios van GGZ inGeest in het aandachtsgebied volwassenen is het onderwijsprogramma deels aangepast, met verdiepende expertbijeenkomsten en psychotherapietrainingen (oplossingsgerichte therapie, schemagericht therapie, motiverende gespreksvoering).

Voor overzicht stages algemeen deel, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/stages-algemene-deel/ 

Voor overzicht stages aandachtsgebied, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/stages-aandachtsgebieden/

Voor inhoudelijke informatie over de verschillende stages, verwijzen wij naar de beschrijvingen elders in de opleidingsetalage.

Over de regio

De opleiding maakt deel uit van het opleidingscluster Noord-Holland, waarbinnen wordt samengewerkt met Arkin, het Academisch Medisch Centrum (AMC), het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, GGZ Noord-Holland-Noord en Parnassia.

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666