Volwassenpsychiatrie Beleidspsychiatrie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage in het aandachtsgebied volwassenen leert u een probleemanalyse en verbeterplan maken onder begeleiding van een psychiater / supervisor met expertise op het gebied van beleidspsychiatrie. U legt contact cq. werkt samen met sleutelfiguren in de organisatie. U krijgt inzicht in ontwikkelingen en veranderprocessen in een organisatie en in het veld van de GGZ. U krijgt de kans zich bewust te worden van uw eigen rol hierin en uw  leiderschapskwaliteiten.  De beleidsopdracht wordt gecombineerd met een aandeel klinisch werk, waardoor u beter zicht krijgt op de kansen en belemmeringen op ‘ de werkvloer’. Tevens biedt dit de mogelijkheid om (een deel van) de veranderingen en adviezen reeds te implementeren. Een ideale stage ter voorbereiding op de leiderschapsrol van een psychiater!

Het is mogelijk om de stage in deeltijd te doen. U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest-psychiatrie opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie:  http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Voor deze stage wordt het onderwijsprogramma in overleg met de opleider op maat opgesteld. Deelname aan cursussen of symposia behoort tot de mogelijkheden.

De stagewerkzaamheden worden verder gecombineerd met diensten buiten kantoortijd.
 

Hoe ga ik leren?

De taken zijn de volgende. Je:

 • Communiceert met alle, voor de verandering relevante sleutelfiguren.
 • Ontvangt wekelijks een uur supervisie en bereidt dit voor
 • Houdt aan het eind van de stage aan een groep van de afdeling, AIOS en opleider(s), de afdeling en/of mede-AIOS en/of opleider(s) een presentatie over specifieke resultaten en aspecten van de beleidsstage.
 • Vergewist zich van basiskennis over belangrijke factoren in de beleidspsychiatrie, zoals de financiering van zorg, DBC-structuur, onderhandelwijze met de zorgverzekeraars, organisatiestructuur van de instelling waar de stage wordt uitgevoerd.
 • Vergewist zich inhoudelijk van nieuwe en relevante ontwikkelingen in de GGZ.

Hiermee leer je:

 • Het schrijven van een verbeterplan.
 • Het uitvoeren van een SWOT analyse
 • Inzicht krijgen in de hiërarchie van de organisatie
 • Inzicht krijgen in een veranderproces binnen organisaties
 • Inzichtelijk krijgen waar jij later als psychiater invloed kan uitoefenen op verandering(sprocessen)
 • Het creëren van een samenwerkingsverband met mensen uit verschillende lagen van een organisatie
 • Het SMART formuleren van doelen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden)

Show-and-tell

Dit is waarom een AIOS de stage beleidspsychiatrie ook aan andere AIOS aanbeveelt: "De stage beleidspsychiatrie draagt bij aan je inzicht in de structuur van de organisatie, helpt je om te begrijpen hoe veranderingen bewerkstelligd kunnen worden en wat hierbij de moeilijkheden kunnen zijn. Als je vindt dat je als psychiater zeggenschap moet hebben over het beleid van de afdeling, helpt het enorm als je naast je medisch-inhoudelijk kennis ook iets weet van verandermanagement, leiderschap en organisatievermogen. In een wereld waarin de ene verandering de andere opvolgt en je aanvoelt dat het niet altijd in de juiste richting is, is het immers aan ons psychiaters om zoveel mogelijk de koers te bepalen en op te komen voor kwaliteit van zorg. Loop jij als psychiater volgzaam achter het management aan, of bepaal je zelf mee?"

Bekijk ook de video met een interview van twee andere AIOS!

Video

Stage Beleidspychiatrie Hoofddorp

Sollicitatie en contact

Informatie is te verkrijgen bij Michiel de Leeuw, psychiater en profielopleider beleidspsychiatrie: m.deleeuw@ggzingeest.nl .

Tevens bij Bureau Opleiding Psychiatrie, locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T (020) 788 4549 / 4504

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666