Volwassenpsychiatrie Polikliniek Angst- en depressieve stoornissen Amstelveen

Aanvang: 
29-03-2019

Wat gaat de aios leren?

Op deze polikliniek op de locatie Amstelmere leer je allerlei angst- en depressieve stoornissen en combinaties daarvan diagnosticeren en behandelen evenals comorbide aandoeningen. Het team is breed multidisciplinair samengesteld. Er wordt in goede sfeer samengewerkt met weinig hiërarchische verhoudingen. Er is specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van farmacotherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Hoe ga ik leren?

Je hebt de volgende taken en activiteiten:

  • Het verrichten van een diagnostische intake binnen een hiertoe geschapen kader en tijdsbestek
  • Verrichten van psychiatrisch onderzoek onder supervisie
  • Het plegen van overleg met superviserend psychiater en andere teamleden t.a.v. werkhypothesen en behandeladvies
  • Het adviseren van en bespreken met de patiënt over werkhypothesen en bijpassend behandeltraject
  • Het aanbieden van diverse (modulaire) behandelingen: o.a. (al dan niet gecombineerde) farmacotherapie, en CGT onder supervisie van een ervaren GZ-psycholoog/klinisch psycholoog
  • Instellen op antidepressiva, stemmingsstabilisatoren, stimulantia; ervaring opdoen met verschillende soorten
  • Het prioriteren van behandelingen bij combinaties van complexe stoornissen
  • Het voeren van systeemgesprekken
  • Grenzen stellen naar patiënten en collega’s
  • Het gesuperviseerd voorzitten van teamvergaderingen

 

 

Show-and-tell

"Ik vind het een erg veelzijdige stage. Er zijn veel ervaren psychologen en er is veel ruimte om psychotherapieën onder supervisie te geven, zoals bijvoorbeeld CGT, op het gebied van angst, dwang, paniek, depressie, fobie. Dit is ontzettend leerzaam, voor mij ging er een wereld voor me open toen ik startte met het geven van CGT omdat het zo anders is dan artsen gewend zijn. Het vraagt weer een hele andere manier van werken en een andere manier van je patiënt benaderen. Ik kreeg uitstekende ondersteuning van de psychologen. Naast het geven van therapie kom je met verscheidene stoornissen en ziektebeelden in aanraking. Het is een warm team waar een goede sfeer hangt."

Sollicitatie en contact

Dhr. D. Veltman, psychiater.
GGZ inGeest, Polikliniek Amstelmere.
Adres: Laan van de Helende Meesters 433, 1186 DL, Amstelveen. T (020) 5434343


Sollicitatie en informatie over de opleiding:

Bureau Opleiding Psychiatrie, locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T (020) 788 4549 / 4504

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666