Volwassenpsychiatrie ART team / volwassenenkliniek, Bennebroek

Aanvang: 
01-04-2018
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

  1. Werken volgens de principes van ART:werken in de Actieve heRstel Triade voor mensen met een psychiatrische aandoening die al lang binnen de GGZ-instelling verblijven en bij wie het herstel is gestagneerd. Leren af te rekenen met stigmatiserende beelden en de praktijk van de uitbehandelde cliënt.

  2. De driehoek cliënt-familie-hulpverlener vormt de basis van handelen op elk niveau: in het primaire proces, in het team en de organisatie.

  3. Echt contact maken en weer aansluiting vinden bij de oorspronkelijke wensen en behoeften van de cliënt die langdurig is opgenomen.

  4. Leren samenwerken met de cliënt, familie en alle van belang zijnde partijen met als doel het herstelproces van cliënt te bevorderen:samenwerken ten dienste van cliënt.

  5. Behandeling en ondersteuning van degenen met de grootste problemen en beperkingen binnen de bredere groep ‘mensen met ernstige psychische aandoeningen’. Het gaat om aandoeningen met chronisch beloop en onvolledig herstel;met blijvende symptomen door medicatie-resistentie, drugsproblematiek, polyfarmacie, cognitieve beperkingen, problemen in de lichamelijke gezondheid, psychosociaal dysfunctioneren.

  6. Indiceren en inzetten van een toolkit aan interventies.

  7. Op gepaste wijze dwang-interventies leren inzetten in afstemming met alle betrokkenen en het zonodig opschalen van de zorg.

  8. ‘Managen’van het proces van de-institutionaliseren .

  9. Diagnostiek verrichten en interventies inzetten bij somatisch comorbiditeit bij de ouder wordende cliënt met een ernstige psychische aandoening.

Hoe ga ik leren?

U komt te werken in een enthousiast en ervaren multidisciplinair team. U gaat veel ervaring opdoen in de diagnostiek, behandeling én herstelgericht werken bij een klinische groep cliënten met ernstige psychische aandoeningen die langdurig in de instelling verblijft. U leert een uitgebreid pakket van interventies in te zetten in samenwerking met anderen binnen én buiten de instelling: farmacotherapie, traumabehandeling, cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering, het benutten van de resource-groep. U leert vaardigheden op te doen in het inzetten van de kerncompetenties van de psychiater. Ook wordt u in staat gesteld om een beleidsopdracht uit te voeren. De stage kan zowel in het algemeen gedeelte van de opleiding als in het aandachtsgebied volwassenen gedaan worden en kan parttime gedaan worden.

Ter verdieping: Mierlo, van T. ea (2016. De kunst van ART: Werkboek Active Recovery Triad (Wanneer het herstel in de langdurige zorg stagneert). Utrecht: de Tijdstroom.

U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

Tenslotte worden de stagewerkzaamheden worden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd van de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK). U doet aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De SPK heeft buiten kantoortijd een uitgebreid verzorgingsgebied in de regio's Haarlem,  Haarlemmermeer en Amstelveen. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Bennebroek en Amstelveen. Op Schiphol doet u unieke ervaringen op  in de luchthavenpsychiatrie. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Show-and-tell

“Ik heb van het begin af aan de mens achter Jean-Marie gezocht. En na vele jaren van langzame geduldige strijd, dag in dag uit, zien we de laatste vijf jaar herstel. Oude talenten van vroeger komen terug. Hij maakt weer muziek, hij gaat schilderen en hij geniet ontzettend van contact met andere mensen. Hij is weer mens geworden, medemens, op gelijkwaardige basis na een vreselijk lange zwerftocht door de inrichting”.

(Documentaire van Rob Hof “Uitbehandeld, maar niet opgegeven”,juli 201, visie Detlef Petry, psychiater te Maastricht.

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Mw. C.T. Smits, psychiater-psychotherapeut.
Rijksstraatweg 113, 2121AD Bennebroek. T (023) 583 2424

Sollicitatie en informatie over de opleiding bij GGz inGeest:

Bureau Opleiding Psychiatrie. Locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T  (020) 788 4549 / 4504

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666