Volwassenpsychiatrie VIP Haarlem, Hoofddorp, Amstelveen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage in het team voor Vroege Interventie bij Psychose (VIP) biedt een unieke mogelijkheid om te werken met een relatief jonge doelgroep (15 -35) die voor het eerst te maken krijgt met een ernstige psychiatrische aandoening. U werkt outreachend in een groot verzorgingsgebied in zowel stad als dorpen en op het platteland. Er is nadrukkelijk veel aandacht voor verdiepende diagnostiek, comorbide middelengebruik en herstel. U leert het systeem van de patiënt maximaal bij de behandeling te betrekken. U gaat aan de slag op het vlak van beleidspsychiatrie door het uitvoeren van een overzichtelijke beleidsopdracht.

De stage kan zowel in het algemeen gedeelte van de opleiding als in het aandachtsgebied volwassenen gedaan worden. Het is ook mogelijk om de stage in deeltijd te doen. U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

Tenslotte worden de stagewerkzaamheden worden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd van de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK). U doet aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De SPK heeft buiten kantoortijd een uitgebreid verzorgingsgebied in de regio's Haarlem,  Haarlemmermeer en Amstelveen. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Bennebroek en Amstelveen. Op Schiphol doet u unieke ervaringen op  in de luchthavenpsychiatrie. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Hoe ga ik leren?

  • U ziet en behandelt patiënten i.s.m. verpleegkundige en evt. GZ-psycholoog, veelal outreachend

  • U coördineert de somatische screeningen bij de patiënten van het VIP

  • U voert BOPZ activiteiten uit in overleg met de afdelingspsychiater

  • U neemt deel aan teamoverleggen en trainingen, b.v. IDDT (geïntegreerde dubbele diagnose behandeling), beeldbellen, HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid)

Aanvullende taken en specifieke competenties in geval van aandachtsgebiedstage:

  • Verdiepende diagnostiek bij patiënten met een psychotische stoornis, leren afgrenzen van andere ziektebeelden

  • Uitvoeren van cognitieve gedragsthrapie, individueel e/o in groepsverband

  • Het uitvoeren van een overzichtelijke, verdiepende beleidsopdracht; deverandering/vernieuwing zo mogelijk al implementeren, en anders overdragen aan opvolger. B.v. rondom somatisch onderzoek, een deel van een richtlijn of een (nieuwe) behandelmethode.

  • Behandelinhoudelijke aansturing van een team

Show-and-tell

Dit zegt een AIOS over de stage: "Het VIP team is een plek waar je bij uitstek kunt leren werken met jonge mensen die een eerste psychose doormaken of hebben doorgemaakt. Je speelt een belangrijke rol in de diagnostiek en medicamenteuze behandeling en krijgt de kans samen te werken met collega’s van verschillende disciplines waaronder sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werk, trajectbegeleiding en psycholoog. De samenwerking met collega’s heb ik als prettig ervaren.
Inhoudelijk sprak met name het outreachende werken en breder kijken dan alleen diagnostiek en medicatie mij erg aan. Daarnaast krijg je ook echt de kans om zelfstandig te werken en eigen vaardigheden te ontplooien. Het team geeft in mijn ervaring goede feedback waar je ook echt mee verder kan. Ik zou deze stage aanraden aan eenieder die affiniteit heeft met de doelgroep en hier meer over wil leren."

Bekijk ook de video hieronder van een interview met een andere AIOS!

Video

05 Stage VIP, Hoofddorp IJsbrand 03 12

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Sybren Wiersma, psychiater
GGZ inGeest, locatie Spaarnepoort.
Adres: Spaarnepoort 1, 2134 TM, Hoofddorp.
T (023) 890 3100.

Sollicitatie en informatie over de opleiding:

Bureau Opleiding Psychiatrie, locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T (020) 788 4549 / 4504
 

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666