Volwassenpsychiatrie Polikliniek Bipolaire Stoornissen, Amsterdam

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het is uniek een poliklinische stage te doen in één van de academische werkplaatsen van GGZ inGeest. In dit geval gaat het om de academische werkplaats Bipolaire Stoornissen.

Het doel van deze werkplaats is het bevorderen van de integratie van academische patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en onderwijs. De aios kan in het algemeen gedeelte verworven vaardigheden zelfstandiger en in meer complexe situaties leren toepassen.

Leermiddelen en toetsen

Zie het HOOP rapport hoofdstuk 4 (blz. 37-50).

Taken

De aios heeft een eigen case-load van poliklinische patiënten en doet daarnaast intakes van nieuwe patiënten. Ook participeert hij in het doen van second opinions. De behandelingen zijn vaak medicamenteus, steunend-structurerend en eventueel psychotherapeutisch van aard.

In een aantal gevallen is sprake van een gecombineerde behandeling van aios en psychotherapeut of ambulant verpleegkundige. Alle intakes en behandelingen worden gedaan onder supervisie van een psychiater.

De aios participeren in de voorwachtdiensten van GGZ inGeest Amsterdam en VUmc.

Video

Poliklinische psychiatrie voor bipolaire st.

Sollicitatie en contact

Voor informatie of sollicitatie kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Beetz, management assistent van prof. dr. R. Kupka,
E: j.vanbeetz@ggzingeest.nl
T: 020 - 7884534

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666