Volwassenpsychiatrie Polikliniek Angst- en depressieve stoornissen, Haarlem

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Op deze polikliniek leert u complexe en therapieresistente angst- en depressieve stoornissen diagnosticeren en behandelen door middel van diverse behandelvormen en -modules. In het enthousiaste team is veel specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van cognitieve gedragstherapie, EMDR, psychodynamische therapie en schemagerichte therapie (SFT).

De stage kan zowel in het algemeen gedeelte van de opleiding als in het aandachtsgebied volwassenen gedaan worden. Het is ook mogelijk om de stage in deeltijd te doen. U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

Tenslotte worden de stagewerkzaamheden worden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd van de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK). U doet aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De SPK heeft buiten kantoortijd een uitgebreid verzorgingsgebied in de regio's Haarlem,  Haarlemmermeer en Amstelveen. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Bennebroek en Amstelveen. Op Schiphol doet u unieke ervaringen op  in de luchthavenpsychiatrie. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Hoe ga ik leren?

U:

  • Verricht twee intakes per week, die allen worden mee gezien door de afdelingspsychiater, behandelt patiënten van uw eigen caseload en stelt behandelplannen op.

  • Verricht kortdurende medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen

  • Voert consulten uit op verzoek van overige teamleden: medicamenteus of diagnostisch

  • Voert cognitieve gedragstherapie uit

    Aanvullende taken en specifieke competenties in geval van aandachtsgebiedstage:

  • Diagnostiek van complexe problematiek met bv diverse comorbide stoornissen

  • Verdiepende diagnostiek van complexe angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen

  • Uitvoeren van CGT bij complexere stoornissen

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage: 
Caro van der Par, psychiater
GGZ inGeest, Polikliniek Zuiderpoort.
Adres: Amerikaweg 2, 2035 RA, Haarlem
T (023) 518 7222

Sollicitatie en informatie over de opleiding:

Bureau Opleiding Psychiatrie, locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T (020) 788 4549 / 4504

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666