Volwassenpsychiatrie Polikliniek Persoonlijkheidsstoornissen, Hoofddorp

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage werkt u met mensen met een persoonlijkheidsstoornis, voornamelijk borderline. U werkt in een hecht en deskundig multidisciplinair team met zeer ervaren professionals. U leert vaardigheden van de VERS (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis) toepassen in de rol van co-therapeut. Daarnaast leert u specifieke diagnostiek van een persoonlijkheidstoornis uitvoeren en deze afgrenzen van andere stoornissen. U doet ervaring op in farmacotherapie bij deze doelgroep, neemt kennis van groepstherapeutische principes en leert werken met overdracht en tegenoverdracht. 

Het is mogelijk om de stage in deeltijd te doen. Een stage op deze polikliniek kan zowel in het algemeen deel van de opleiding als in het aandachtsgebied volwassenen gedaan worden. In het laatste geval gaat het om een Psychotherapiestage (zie de aparte informatie hierover in de opleidingsetelage). U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

Tenslotte worden de stagewerkzaamheden worden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd van de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK). U doet aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De SPK heeft buiten kantoortijd een uitgebreid verzorgingsgebied in de regio's Haarlem,  Haarlemmermeer en Amstelveen. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Bennebroek en Amstelveen. Op Schiphol doet u unieke ervaringen op  in de luchthavenpsychiatrie. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Hoe ga ik leren?

U leert door middel van uw gevarieerde werkzaamheden, de samenwerking binnen het team, supervisies en team-intervisies. U werkt hiermee aan de volgende specifieke competenties:

 • Het verrichten van specifieke diagnostiek op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen, en deze onderscheiden van m.n. ADHD, autisme, stemmingsstoornis/bipolaire stoornis.

 • Het verrichten van een algemene diagnostische poliklinische intake binnen een hiertoe geschapen kader en tijdsbestek.

 • Het adviseren van en onderhandelen met de patiënt over werkhypothesen en bijpassend behandeltraject

 • Indicatiestelling voor behandeling a.h.v. Multidisciplinaire Richtlijn voor Persoonlijkheidsstoornissen

 • Het prioriteren van behandelingen bij combinaties van complexe stoornissen

 • Het aanbieden van farmacotherapie conform de richtlijn en/of clinical practice

 • Het werken met mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek, inclusief werken met overdracht en tegenoverdracht

 • Inzicht krijgen in groepsdynamische processen

 • Werken met groepstherapeutische principes

 • Ontwikkelen van kennis en vaardigheden van VERS, door als co-therapeut

 • Verder ontwikkelen van algemene psychotherapeutische vaardigheden

 • Het voeren van systeemgesprekken op indicatie

 • Samenwerken met psychotherapeuten/verpleegkundigen/vaktherapeuten

 • Het leren stellen van grenzen naar patiënten en collega’s

 • Het aangaan van langer durende behandelrelaties met patiënten

 • Het beëindigen van langer durende behandelrelaties met patiënten

 • Het gesuperviseerd voorzitten van teamvergaderingen of afdelingsoverleg

 • Inzicht krijgen in de rol van achterwacht (via de functie van tussenwacht op de polikliniek)

 • Efficiënt plannen en organiseren van werkzaamheden,tijdig administratieve zaken uitvoeren en afronden

Show-and-tell

Dit zegt een AIOS over zijn stage op deze afdeling: "Het is een ontzettend leuke en leerzame plek. Je krijgt supervisie bij intakes (gericht op persoonlijkheidsproblematiek), kunt als co-therapeut meedoen aan de VERS-training en doet de medicatie-contacten voor deze training. De supervisie die je krijgt is zeer waardevol, de supervisoren doen hun uiterste best om tijd voor je te maken in hun volle agenda. Ook de teambesprekingen zijn leerzaam, je krijgt echt een kijkje in de keuken. Verder is het echt een ontzettend leuk team waar je je warm en welkom voelt, een aanrader."

Bekijk ook de video hieronder met een interview van een andere AIOS!
 

Video

01 Stage poli pers st Hoofddorp, Annemarie 1, 04 24

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Niels Tinga en Rosien Leijdens, psychiaters
GGZ inGeest, Polikliniek Spaarnepoort.
Adres: Spaarnepoort 1, 2134 TM, Hoofddorp.
T: (023) 890 3100.

Sollicitatie en informatie over de opleiding:

Bureau Opleiding Psychiatrie. Locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T (020) 788 4549 / 4504

 

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666