Volwassenpsychiatrie Polikliniek Bipolaire Stoornissen, Hoofddorp

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De polikliniek is onderdeel van de Academische Werkplaats Bipolaire Stoornissen van GGZ inGeest. Hier wordt topklinische patiëntenzorg gecombineerd met onderzoek, opleiding en onderwijs. U maakt deel uit van een enthousiast multidisciplinair team van zeer ervaren clinici met specialistische kennis van bipolaire stoornissen (3 psychiaters, 2 verpleegkundig specialisten, een SPV, een GZ-psycholoog en een trajectbegeleider). Er is veel aandacht voor diagnostiek. U doet intakes samen met alle drie psychiaters: Prof Dr. Ralph Kupka, Hetty Visser en Sybren Wiersma. U behandelt patiënten samen met een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Het behandelaanbod is gevarieerd; naast farmacotherapie zijn psycho-educatie, zelfmanagement, de life chart en een signaleringsplan belangrijke pijlers, en op indicatie crisismanagement en cognitieve gedragstherapie (individueel of groep). Familie of andere naasten worden zoveel mogelijk betrokken. Ook de wisselwerking met allerlei comorbide stoornissen zoals angst- en persoonlijkheidsstoornissen en verslavingen maakt de stage heel interessant. Het doen van wetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren van een afgebakende beleidsopdracht behoren tot de mogelijkheden.

De stage kan zowel in het algemeen gedeelte van de opleiding als in het aandachtsgebied volwassenen gedaan worden. Het is mogelijk om de stage in deeltijd te doen. U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

Tenslotte worden de stagewerkzaamheden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd van de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK). U doet aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De SPK heeft buiten kantoortijd een uitgebreid verzorgingsgebied in de regio's Haarlem,  Haarlemmermeer en Amstelveen. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Bennebroek en Amstelveen. Op Schiphol doet u unieke ervaringen op  in de luchthavenpsychiatrie. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Hoe ga ik leren?

Brede kennis en ervaring doet u op door de gevarieerde werkzaamheden, de samenwerking binnen het team en alle supervisies:

 • Het vaststellen van en omgaan met depressie, (hypo)manie, suïcidaliteit
 • Inzicht verwerven in het beloop van bipolaire stoornissen
 • Het diagnosticeren van comorbide stoornissen zoals angststoornissen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en het indiceren van behandeling hiervoor
 • Het opstellen van een behandelplan in samenwerking met verpleegkundige
 • Het uitvoeren van de rol van arts in een multidisciplinair team
 • Het instellen op lithium en anticonvulsiva, antipsychotica en antidepressiva en allerlei combinaties van deze middelen, conform de richtlijn bipolaire stoornissen van de NVvP
 • Het managen van bijwerkingen, herkennen van en omgaan met problemen in therapietrouw
 • Het betrekken van een systeem bij de behandeling
 • Het geven van psycho-educatie, zowel individueel als in systeem- en groepsverband
 • Crisismanagement
 • Uitvoeren van geprotocolleerde individuele CGT, eventueel IPT
 • Overleg voeren met verwijzers en somatisch specialisten
 • Efficiënt werken met goede timemanagement
 • Oefenen met rol van achterwacht via de rol van tussenwacht voor de gehele polikliniek (volgens rooster)
 • Het opzetten en (mede) uitvoeren van een overzichtelijk wetenschappelijk (deel)onderzoek
 • Het schrijven van een publicatie (in uitloop na stage)

Aanvullende taken en competenties in aandachtsgebied:

 • Meewerken aan uitvoering van second opinions

 • Uitvoeren van complexere CGT e/o IPT onder supervisie

 • Mogelijkheid om overzichtelijke beleidsopdracht uit te voeren 

Show-and-tell

Dit zegt een aios over de stage: "Het was een heel leerzame en plezierige opleidingsplek waarin alle facetten van de bipolaire stoornis aan het licht komen. Het is een leuk team met veel expertise op zowel de theorie als praktijk en laatste ontwikkelingen van bijvoorbeeld onderzoek. De overlegstructuur met de psychiaters is laagdrempelig en het contact met de verpleegkundigen heb ik als professioneel en prettig ervaren. Al met al heeft deze stage mij ontzettend veel geleerd en bij mij nog meer de interesse gewekt met met name deze patiëntengroep te gaan werken."

Bekijk ook de video hieronder van een andere AIOS die deze stage heeft gedaan!

Video

12 Stage Bipolaire Stoornissen Hoofddorp

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage: 

Hetty Visser en Ralph Kupka, psychiaters
GGZ inGeest, Polikliniek Spaarnepoort, academische zorglijn bipolair.
Adres: Spaarnepoort 1, 2134 TM, Hoofddorp.
T (023) 890 3100.

Sollicitatie en informatie over de opleiding:

Bureau Opleiding Psychiatrie

Locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T (020) 788 4549 / 4504

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666