Volwassenpsychiatrie Polikliniek psychiatrie Angst- en depressieve stoornissen, Hoofddorp

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Op deze polikliniek leert u complexe en therapieresistente angst- en depressieve stoornissen diagnosticeren en behandelen door middel van diverse behandelvormen en -modules. In het enthousiaste team is veel specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van cognitieve gedragstherapie,EMDR en  psychodynamische therapie, Het team heeft erkende psychotherapiesupervisoren en docenten verbonden aan de RINO. U kunt ook betrokken zijn in de samenwerking met het naastliggende Spaarne Gasthuis, lokatie Hoofddorp via de afdelingen oncologie en revalidatie.

De stage kan zowel in het algemeen gedeelte van de opleiding als in het aandachtsgebied volwassenen gedaan worden. Het is ook mogelijk om de stage in deeltijd te doen. U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ .
Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

Tenslotte worden de stagewerkzaamheden worden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd van de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK). U doet aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De SPK heeft buiten kantoortijd een uitgebreid verzorgingsgebied in de regio's Haarlem,  Haarlemmermeer en Amstelveen. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Bennebroek en Amstelveen. Op Schiphol doet u unieke ervaringen op  in de luchthavenpsychiatrie. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Hoe ga ik leren?

U:

 • verricht en verslaat twee nieuwe intakes per week voor de algemene voordeur van de polikliniek Spaarnepoort, i.s.m. een psychiater

 • doet individuele behandelingen met een farmacotherapeutisch, cognitief-gedragsmatig of interpersoonlijk karakter

 • stemt bij gecombineerde behandelingen de eigen farmacotherapeutische behandeling af met de primaire behandelaar

 • bespreekt de voortgang van de behandeling in het multidisciplinaire behandelteam

 • voert als co-therapeut een groeps-CGT uit

 • verzorgt in een doorlopende psycho-educatiegroep de sessie over medicatie

 • voert overleg met interne en externe behandelaren

 • voert systeemgesprekken op indicatie

 • communiceert met verzekerings- en bedrijfsartsen

 • draagt zorg voor ontslag- en verwijsbrieven
 • stemt bedrijfsmatige zaken af met secretariaat en afdelingsmanager
 • fungeert als tussenwacht voor de gehele polikliniek, volgens rooster                                                                                                

Aanvullende taken en specifieke competenties in geval van aandachtsgebiedstage:

 • Behandeling van therapieresistente angst- en depressieve stoornissen

 • Behandeling van angst- en depressieve stoornissen met interfererende comorbide somatische aandoeningen

 • Verdiepen van kennis over en onder supervisie uitvoeren van individuele CGT/IPT behandelingen bij complexere patiënten

 • Verdiepen van kennis over en onder supervisie uitvoeren van systeembehandelingen

 • Verdiepen van kennis van en inzicht in bijkomende seksuologische problematiek enmogelijke behandelinterventies

 • Bijwonen van POP-polispreekuur (spreekuur voor psychiatrie, pediatrie en obstetrie i.s.m. medische specialisten van het Spaarne Ziekenhuis)

 • Het uitvoeren van groepstherapieën als co-therapeut samen met GZ-psycholoog (IPT, CGT)

 • Het gesuperviseerd voorzitten van teamvergaderingen

Show-and-tell

Bekijk de video hieronder voor een interview met een AIOS die deze stage heeft gedaan!

Video

Stage Poli Angst en Stemmingsstoornissen Hoofddorp

Sollicitatie en contact


Informatie over de stage:
 
Mw. L. (Loes) Molenaar, psychiater.
GGZ inGeest, Polikliniek Spaarnepoort.
Adres: Spaarnepoort 1, 2134 TM, Hoofddorp. T (023) 890 3100.

Sollicitatie en informatie over de opleiding:

Bureau Opleiding Psychiatrie, locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T (020) 788 4549 / 4504

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666