Spoedeisende volwassenenpsychiatrie Spoedeisende psychiatrie, Haarlem

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage bij de Crisisdienst van Haarlem en de Haarlemmermeer is geen dag hetzelfde. U doet consulten en kortdurende behandelingen op allerlei locaties, zoals thuis bij patiënten in Haarlem, Hoofddorp en omliggende dorpen, op politiebureaus en de spoedeisende hulp van het naastgelegen Spaarne Gasthuis evenals op de eigen locatie (Zuiderpoort, Haarlem). U werkt in een enthousiast team met twee psychiaters, verpleegkundig specialisten (i.o.), SPV 'en en meerdere anios. Het team heeft specifieke ervaring in de luchthavenpsychiatrie. In een dagelijks middagrapport wordt volgens een vaste methode en via video-conferencing met andere locaties casuïstiek uit de spoedeisende psychiatrie besproken, wat erg leerzaam is.  

De stage kan zowel in het algemeen gedeelte van de opleiding als in het aandachtsgebied volwassenen gedaan worden. Het is ook mogelijk om de stage in deeltijd te doen. U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

Tenslotte worden de stagewerkzaamheden worden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd van de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK). U doet aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De SPK heeft buiten kantoortijd een uitgebreid verzorgingsgebied in de regio's Haarlem,  Haarlemmermeer en Amstelveen. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Bennebroek en Amstelveen. Op Schiphol doet u unieke ervaringen op  in de luchthavenpsychiatrie. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Hoe ga ik leren?

De taken zijn divers. U:

 • plant en doet (acute) beoordelingen buiten de (poli)kliniek, zoals op politiebureaus en tijdens huisbezoeken

 • voert en verslaat intakegesprekken bij deze nieuwe patiënten (ong 3/week)

 • voert kortdurende (tot 5 sessies) poliklinische behandeling uit van crisisdienstpatiënten, met een eigen caseload van gemiddeld 12 patiënten.

 • voert crisissysteemgesprekken

 • doet IBS- en RM-beoordelingen, in overleg met de afdelingspsychiater

 • participeert in het IBS-rooster van de locatie Zuiderpoort

 • beoordeelt en leert omgaan met agressiviteit, suïcidaliteit, automutilatie en zelfverwaarlozing.

 • neemt deel aan reguliere teamoverleggen

U leert tevens:

 • Bondig en helder een casus presenteren.
 • Onder stress communicatiekanalen met samenwerkingspartners open houden.

 • Gebruik maken van een sociale kaart

 • Eigenheid en grenzen van rol medicus verwoorden en bewaken.

 • In multidisciplinair verband samenwerken.

 • Voorzitten van een middagrapport.

 • Toepassen van oplossingsgerichte therapie in crisisgesprekken (dit geldt m.n. voor een stage in het aandachtsgebied volwassenen)

Show-and-tell

Dit vertelt een AIOS over deze stage: "Ik ervaar deze stage als zeer divers en leerrijk op verschillende gebieden. Je komt in aanraking met uiteenlopende (acute) psychiatrische ziektebeelden. Je doet beoordelingen en gesprekken zowel op de eigen locatie als bij mensen thuis of op het politiebureau. Je leert om op adequate wijze te interveniëren in crisissituaties, zowel voor wat betreft (nood)medicatie als gesprekstechnisch en gedragsmatig. Daarnaast heb je de mogelijkheid om patiënten minstens enkele weken op te volgen waardoor je naast crisisinterventies ook meer therapeutisch aan de slag kan. Het leuke aan deze stage vind ik ook dat je regelmatig met een ervaren spv op pad kan en samen inschattingen kan maken."

Bekijk ook de video hieronder voor een interview met een andere AIOS die deze stage heeft gedaan!

Video

Crisisdienst Zuiderpoort

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Iefke van Unen en Bastiaan Hop, psychiaters
Amerikaweg 2, 2035 RA, Haarlem. T 023- 518 7222

Sollicitatie en informatie over de opleiding:

Bureau Opleiding Psychiatrie. Locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T (020) 788 4549 / 4504

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666