Ouderenpsychiatrie Klinische ouderenpsychiatrie Klinische ouderenpsychiatrie - Opnamekliniek Haarlem

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

U behandelt een patiëntengroep met zeer gevarieerde gerontopsychiatrische problematiek; het hele spectrum van psychiatrische stoornissen, van angststoornis tot psychose met justitiële maatregel, komt aan bod. Psychogeriatrische aanpassingsproblemen en somatische problematiek spelen een grote rol in de klachten. Comorbiditeit van de hierboven genoemde problematiek is meer regel dan uitzondering. Dit maakt de behandeling complex, maar ook uitdagend, zoals het mede behandelen van somatische ziekten. Regelmatig worden consulten gedaan door diverse medisch specialisten vanuit het Spaarne Gasthuis, waar de locatie fysiek mee is verbonden. Samen met de klinisch geriater wordt beeldvormend onderzoek bekeken en besproken. 
Tenslotte is het mogelijk om tijdens de stage een opleiding ECT te doen, waarbij in een half jaar ruim voldoende patiënten worden geïndiceerd en behandeld om aan de certificeringeisen van de Werkgroep Electroconvulsieve therapie Nederland (WEN) te voldoen. Theoretische achtergronden worden aan de hand van literatuur gedurende de stage doorgesproken met Prof Dr. M. Stek, en binnen het consortium wordt enkele malen per jaar gerefereerd over ECT.

De stage kan zowel in het algemeen gedeelte van de opleiding als in het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie gedaan worden. Het is ook mogelijk om de stage in deeltijd te doen. U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

Tenslotte worden de stagewerkzaamheden worden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd van de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK). U doet aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De SPK heeft buiten kantoortijd een uitgebreid verzorgingsgebied in de regio's Haarlem,  Haarlemmermeer en Amstelveen. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Bennebroek en Amstelveen. Op Schiphol doet u unieke ervaringen op  in de luchthavenpsychiatrie. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Show-and-tell

Dit zegt een AIOS over deze stageplek: "Er is een erg prettige sfeer en samenwerking met het verpleegkundig team. Zij zijn erg ervaren en staan je graag bij waar nodig. De patiëntenpopulatie is erg uitdagend omdat er naast de psychiatrische ziektebeelden vaak vragen zijn rondom het cognitief functioneren, er somatische comorbiditeit is en het systeem vaak veel aandacht vraagt. Dit alles maakt het een leuke en leerzame afdeling waar je vrij zelfstandig leert om je zorg over de verschillende domeinen te verdelen en hierin prioriteiten te stellen."

Bekijk ook de video hieronder met een interview van een andere AIOS!

Samenwerkende instellingen

Spaarne Gasthuis

Video

03 Stage ouderenpsychiatrie Zuiderpoort, Michiel 02 47

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Flora Gossink / Liesbeth Vleugel, psychiaters
Adres: Amerikaweg 2, 2035 RA, Haarlem. T (023) 518 7222

Sollicitatie en informatie over de opleiding:

Bureau Opleiding Psychiatrie, locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T (020) 788 4549 / 4504

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666