Ouderenpsychiatrie Klinische ouderenpsychiatrie Ouderenpsychiatrie - Opname-afdeling Amsterdam - 6 maanden

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage bekwaam je je in alle aspecten van ouderenpsychiatrie inclusief psychogeriatrie en neuropsychiatrie, aan de hand van het zelf zien van vele nieuwe patiënten en doen van behandelingen, in een stimulerende multidisciplinaire omgeving! Je doet reguliere behandelingen maar ook specialistische diagnostiek en behandeling, in een zeer ervaren en professioneel behandelteam. Je kunt participeren in lopend wetenschappelijk onderzoek, en je bekwamen in indicatiestelling en uitvoering van ECT.

Opname Ouderen is onderdeel van het Ouderencircuit van GGZ inGeest. Er is nauwe samenwerking met de poliklinieken en met het Alzheimercentrum  en het Centrum voor Ouderengeneeskunde (COGA) van het VUMC.
De afdeling is gelocaliseerd in De Nieuwe Valerius, gelegen in Amsterdam naast het VUMC. De afdeling bestaat uit een open kant en een gesloten kant met elk 15 bedden, en er zijn vier arts-assistenten werkzaam (twee op elke kant). Met name voor de diagnostiek van complexe cognitieve syndromen en second opinions rond stemmingsproblematiek worden veel patiënten gezien na verwijzing van buiten de regio, waar ook bedden op de afdeling voor geoormerkt zijn. 
Het is mogelijk de stage in deeltijd te doen, met een minimum aanstelling van 80%. De donderdag en vrijdag zijn verplichte dagen vanwege de patientenbesprekingen en het onderwijs.

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden: 1 april of 1 oktober, evt andere aanvangsmogelijkheden in overleg.
Aanvangseisen voor de stage: afgeronde basisopleiding psychiatrie.
Contact:
Mw dr. C.M. Sonnenberg, psychiater, plaatsvervangend opleider Ouderenpsychiatrie, tel: 020-7885565
Prof. dr. M.L. Stek, psychiater, opleider Ouderenpsychiatrie
Tel: 020-7885666
email: c.sonnenberg@ggzingeest.nl

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666