Ouderenpsychiatrie Ouderenpsychiatrie - Vervolgkliniek Ouderen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage bekwaam je je in alle aspecten van ouderenpsychiatrie inclusief psychogeriatrie en neuropsychiatrie, aan de hand van het zelf zien van vele nieuwe patiënten en doen van behandelingen, in een stimulerende multidisciplinaire omgeving! Je doet reguliere behandelingen maar ook specialistische diagnostiek en behandeling, in een zeer ervaren en professioneel behandelteam. Je kunt participeren in lopend wetenschappelijk onderzoek, en je bekwamen in indicatiestelling en uitvoering van ECT.

De Vervolgkliniek Ouderen is onderdeel van het Ouderencircuit van GGZ inGeest en is gelocaliseerd in Amstelveen. Er is nauwe samenwerking met de ambulante wijkteams, de deeltijdbehandeling, en de polikliniek, en met het Alzheimercentrum (AC) van de VU.
Daarnaast verzorgt de afdeling psychiatrische consultatie in een verzorgingshuis, waar zo’n 30 psychiatrische patiënten woonachtig zijn.
De afdeling heeft 20 bedden. 
Doelgroepen van de afdeling: (vervolg)behandeling van ouderen met psychiatrische problemen en stoornissen (vanaf 60 jaar), diagnostiek van alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen en heropname cq crisisinterventie bij bekende psychiatrische stoornissen.

Het is mogelijk de stage in deeltijd te doen, met een minimum aanstelling van 80%. De donderdag is een verplicht dag vanwege de patientenbesprekingen en het onderwijs.

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden: 1 april of 1 oktober, evt andere aanvangsmogelijkheden in overleg.
Aanvangseisen voor de stage: afgeronde basisopleiding psychiatrie.
Contact:
Mw dr. C.M. Sonnenberg, psychiater, plaatsvervangend opleider Ouderenpsychiatrie, tel: 020-7885565
Prof. dr. M.L. Stek, psychiater, opleider Ouderenpsychiatrie
Tel: 020-7885666
email: c.sonnenberg@ggzingeest.nl

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666