Keuze Buitenlandstage Bonaire

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage kun je in een andere cultureel omgeving kennismaken met de bijzondere aspecten van psychiatrische zorg op een Caribisch eiland. Er zijn slechts beperkte mogelijkheden tot klinische opname op Bonaire, de voertaal is voornamelijk Papiaments en gespecialiseerde  zorg is vanwege de kleine bevolking van het eiland, zo’n 20.000 mensen, bijna niet mogelijk. Je wordt gedetacheerd bij Fundashon Mariadal en Mental Health Bonaire. Dat betekent dat je met de psychiatrie in breedste zin te maken krijgt.

Je werkt ongeveer de helft van de tijd in een gecertificeerd FACT team van Mental Health Caribbean Bonaire, dat outreachende diagnostiek en behandeling  biedt op het hele eiland, niet alleen aan patienten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen, maar ook aan patienten met verslavingsproblematiek,  forensisch-psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking.  Overigens is dit FACT sinds 2018 het  hoogst gecertificeerde FACT van het Koninkrijk der Nederlanden: “met optimale implementatie”. Je werkt hierbij nauw samen met de jeugdpsychiatrie die eveneens is ondergebracht bij Mental Health Carribean. Je voert werkzaamheden uit in het kader van de Krankzinnigenwet BES-eilanden uit 1884, de voorloper van de wet BOPZ.

De andere helft werk je op de polikliniek van het kleine algemene ziekenhuis.  Je houdt spreekuur en verricht je psychiatrische consulten op de opnameafdeling of je neemt er psychiatrische patienten op. Je neemt als tussenwacht deel aan de crisisdienst buiten kantooruren. Je onderhoudt contact met de behandelaren van psychiatrische opname-instellingen op Curaçao en Aruba omtrent de patienten van Bonaire die daar opgenomen zijn. Daarbij behoren ook werkbezoeken.

In de gevangenis is er de mogelijkheid om onder supervisie van de forensisch psychiater van Curaçao forensisch-psychiatrische rapportages op te stellen. Daarnaast geef je onderwijs aan leerlingen van de opleiding voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het is ook mogelijk om een deel van de werktijd te besteden aan een beleidspsychiatrisch onderwerp, bijvoorbeeld het opstellen van een  protocol.

Wekelijks is er een refereeravond of complicatiebespreking door een specialist (i.o.)  van het ziekenhuis.

Hoe ga ik leren?

  • Je  behandelt patiënten op de polikliniek van het ziekenhuis of binnen het FACT
  • Je voert de somatische screeningen uit bij de patiënten van het FACT
  • Je neemt deel aan de crisisdienst buiten kantooruren
  • Je voert taken uit in het kader van de Krankzinnigenwet in overleg met de psychiater
  • Je neemt deel aan FACT overleggen, een polikliniek psychiatrie-overleg, refereeravonden en complicatiebesprekingen
  • Je kunt een beginners- of gevorderdencursus Papiaments volgen.
  • Supervisie wordt gegeven door de op Bonaire werkzame psychiater uit Nederland. Supervisie van CGT behandelingen e.d. en het mentoraat kan ook via beeldverbinding gegeven worden.

Show-and-tell

Floris Wallis de Vries, aios, oktober 2017 – maart 2018 vertelt het volgende.

Bonaire is een prachtig eiland wat, zowel boven als onder water, heel veel natuurschoon te bieden heeft. Daarnaast heeft het een aangenaam tropisch klimaat, qua weer maar ook qua werkdruk: doordat er hier minder nadruk ligt op administratie blijft er meer tijd over voor je kerntaken. Ook is het eiland volop in groei en vele spelers willen hun invloed uitoefenen. De stage kan daarom leerzaam zijn t.a,v, beleidsprocessen in de samenwerking met ketenpartners maar ook op macroniveau, tot een intieme inkijk in de nationale politiek aan toe. Vanuit de samenwerking met justitie is het mogelijk forensische rapportages te schrijven.

Een emigratie is niet iets om licht over te denken en kan veel van jezelf vragen. Er wordt echter wel heel goed voor je gezorgd op Bonaire en je krijgt ruime vergoedingen voor een huis en het meenemen van gezinsleden. School of opvang voor kinderen worden vergoed en je krijgt een huurauto van de zaak. Het is wel een klein eiland, 15 tot 20 duizend mensen, en het is erg “ons kent ons”. Je bent minder anoniem dan je gewend bent in Nederland en hierbij past dan ook een zekere voorbeeldfunctie, iets wat belangrijk is om in acht te nemen. Er zijn ook regelmatig werkbezoeken naar nabijgelegen eilanden en het Caribisch gebied heeft veel afleiding te bieden voor tijdens je vakantie.

Samenwerkende instellingen

Amsterdam UMC, locatie AMC

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage: Sybren Wiersma, psychiater GGz inGeest: s.wiersma@ggzingeest.nl

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666