Basisopleiding Psychiatrie Acute opnamekliniek, High Care afdeling, Haarlem

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

“Het is de gezamenlijke ambitie van ons enthousiaste en ervaren team om patiënten die tijdelijk lijden aan een psychische stoornis of ontregeling optimaal te behandelen. Het is de kunst deze mensen in crisis zo snel mogelijk klinisch te stabiliseren en thuis verder te laten herstellen. De uitdaging zit er hem voornamelijk in om met alle partijen (patiënt, familie, ambulant behandelaars en eventuele andere organisaties en in andere landen) de juiste, haalbare doelen te stellen.

Wij doen dit als team vanuit interesse in de mens achter de patiënt met ruimte voor de eigenheid van patiënt en familie/naasten. Ons team bestaat uit verpleegkundigen, stagiaires, een ervaringsdeskundige, een psychiater, AIOS, een ANIOS, één of twee co-assistenten en maatschappelijk werk. Ook werken er gastvrouwen en -heren op de afdeling. Er is verder een sportdocent, een kok en een activiteitenbegeleider. De patiënten zijn meestal tussen 18 en 60 jaar oud. Soms worden oudere of jongere patiënten opgenomen als deze setting passender is. Ongeveer de helft van de 20- 22 patiënten heeft een juridische maatregel en is gedwongen opgenomen. De afdeling heeft een dichte deur. Onze eigen huisarts kan 1 x per week indien gewenst patiënten zien.

In deze stage leer je –onder supervisie, met behoud van zelfstandigheid- bij te dragen aan en regie te voeren in een optimale teambehandeling van patiënten met uiteenlopende psychiatrische problemen: psychotische-, stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen, verslavingen, obsessieve-compulsieve stoornissen, cognitieve stoornissen, relatie- en gezinsproblemen etc., en combinaties daarvan. Je voert opnamegesprekken en behandelt een caseload van maximaal 11 patiënten. Naast individuele gesprekken voer je ook zorgafstemmingsgesprekken (ZAG) en systeemgesprekken, doe je alle activiteiten i.h.k.v. de wet BOPZ waaronder het bijwonen van rechtszittingen, en begeleid je een coassistent (2e jaars master co-assistent, algemeen coschap psychiatrie). Omdat Schiphol in onze regio ligt, heb je regelmatig te maken met toeristen en bereid je samen met het maatschappelijk werk repatriëringen voor. Er wordt nauw samengewerkt met de HIC, de crisisdienst binnen en buiten kantoortijd, het FACT, de polikliniek, de Ouderen-afdeling, de PAAZ en Kenter; allemaal in hetzelfde gebouw. De High Care- afdeling zit tegen een somatisch ziekenhuis aan wat de somatische zorg ten goede komt.”

 

Het wordt aanbevolen de stage fulltime te doen, maar in deeltijd is mogelijk. U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

Tenslotte worden de stagewerkzaamheden worden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd van de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK). U doet aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De SPK heeft buiten kantoortijd een uitgebreid verzorgingsgebied in de regio's Haarlem,  Haarlemmermeer en Amstelveen. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Bennebroek en Amstelveen. Op Schiphol doet u unieke ervaringen op  in de luchthavenpsychiatrie. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Hoe ga ik leren?

U verwerft door middel van uw werkzaamheden, supervisies en KPBs (Korte Praktijk Beoordelingen) competenties op de volgende gebieden:

  • Samenwerken in een team
  • Contact maken met mensen (patiënten, hun familie/naasten, collega’s)
  • Bereiken van een gedeeld verklaringsmodel met de patiënt en familie/naasten
  • Denken over en opstellen van een systematische beschrijvende diagnose
  • Herstelgericht denken (klinisch, maatschappelijk, persoonlijk, functioneel)
  • Denken over en gezamenlijk opstellen van herstelgerichte behandelinterventies
  • Kennismaking met alle facetten van klinisch werk in de psychiatrie

Show-and-tell

Dit zegt een aios over deze stageplek: "Op deze afdeling kan er met enige rust naar de casus van de patiënt worden gekeken. Je hebt iets meer tijd tot je beschikking om een plan te maken voor op de lang termijn dan bijvoorbeeld op de Intensive Care afdeling.

De meeste patiënten die worden opgenomen op deze afdeling zijn weliswaar in crisis maar tegelijkertijd goed in staat tot een samenwerking met het behandelteam. Dit maakt de casuïstiek als behandelaar erg interessant omdat er veel verschillende behandelaspecten om de hoek komen kijken: o.a. samen met de patiënt zoeken naar een gedeeld verklaringsmodel, complexe diagnostiek, gesprekken met zowel familie als het ambulante behandelteam, verslavingsproblematiek, etc. Dit alles maakt dat er een grote diversiteit bestaat in het werk dat je doet; geen dag is hetzelfde!

De sfeer binnen het team is erg goed, er heerst een gevoel van transparantie op de werkvloer en er wordt laagdrempelig gecommuniceerd tussen de leden van het behandelteam."

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Célestine Engel-Mazairac, afdelingspsychiater
Amerikaweg 2, 2035 RA, Haarlem. T (023) 518 7222

Informatie en sollicitatie opleiding GGZ inGeest;

Bureau Opleiding Psychiatrie. Locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T (020) 788 4549 / 4504.

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666