Basisopleiding Psychiatrie Acute opnamekliniek volwassenen, Intensive Care afdeling, Haarlem

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Op deze gesloten opname-afdeling op de locatie Zuiderpoort ziet u gevarieerde, ernstige psychiatrische problematiek, vooral psychotische en stemmingsstoornissen, verslavingen, persoonlijkheidsstoornissen, soms cognitieve stoornissen. U voert opnamegesprekken en behandelt een caseload van ongeveer 10 patiënten. Naast individuele gesprekken voert u ook Zorgafstemmingsgesprekken (ZAG) en systeemgesprekken, doet u alle activiteiten i.h.k.v. de wet BOPZ en begeleidt u een coassistent (2e jaars master co-assistent, algemeen co-schap psychiatrie). Er wordt gewerkt volgens de High Intensive Care (HIC) methode en de afdeling is al jaren succesvol in het terugdringen van de toepassing van Dwang en Drang. Het deskundige en enthousiaste team bestaat uit twee psychiaters, een AIOS, ANIOS, semi-arts, co-assistent, verpleegkundig specialist (i.o.), een verpleegkundig team, activiteitenbegeleiders en een maatschappelijk werker.

Het wordt aanbevolen de stage fulltime te doen, maar in deeltijd is mogelijk. U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

Tenslotte worden de stagewerkzaamheden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd van de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK). U doet aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De SPK heeft buiten kantoortijd een uitgebreid verzorgingsgebied in de regio's Haarlem,  Haarlemmermeer en Amstelveen. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Bennebroek en Amstelveen. Op Schiphol doet u unieke ervaringen op  in de luchthavenpsychiatrie. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Hoe ga ik leren?

Door uw werkzaamheden, de supervisies en KPBs (Korte Praktijk Beoordelingen) ontwikkelt u competenties op de volgende gebieden:

 • Diagnostiek en behandeling van diverse (ernstige) psychiatrische toestandsbeelden / stoornissen

 • Farmacotherapie conform richtlijnen

 • Voorschrijven en indiceren van medicatie in crisissituaties

 • Gesprekken: (hetero)anamnese, steunend/ structurerend en follow up/ medicatiebeleid etc.

 • Inschatten gevaar / risico taxatie m.b.t. eigen vrijheden

 • Inschatten intern / extern gevaar m.b.t. juridische maatregelen (RM, dwangbehandeling, art 39 en 40)

 • Betrekken steunsysteem bij behandeling, voeren van systeemgesprekken

 • Psycho-educatie geven aan patiënt en systeem

 • Zelfstandig werken in een multidisciplinair klinisch team

 • Betrekken ambulante behandelaren / huisarts / maatschappelijk werk etc.

 • Samenwerken met verslavingszorg

 • Behandelen van (comorbide) stoornissen door drugs en alcohol

 • Omgaan met agressiviteit, suïcidaliteit, automutilatie

 • Nemen van preventieve maatregelen om separatie van patiënt te voorkomen i.s.m. verpleging

 • Het woord voeren tijdens rechtszittingen t.b.v. IBS / RM

Show-and-tell

Dit is wat een AIOS zegt over deze stageplek: "Het is een hele leuke plek. Je zit midden op de afdeling waar altijd veel levendigheid is. Er zitten patienten met veel heftige problematiek maar daardoor kun je ook veel voor je patiënten betekenen. Je werkt in een heel sterk team waarin je echt samen de patiënten behandelt. Je leert veel over juridische aspecten, moeilijke systemen en psychotische stoornissen. Je weet nooit van tevoren hoe je dag zal zijn en dat maakt het, samen met de interessante patiënten, een super leerzame en leuke werkplek! Ik vind het de leukste plek tot nu toe."

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:
Mw. W. (Wendela) ter Meulen en Dhr D. (Doeke) Touw, afdelingspsychiater
Amerikaweg 2, 2035 RA, Haarlem. T (023) 518 7222

Informatie en sollicitatie opleiding GGZ inGeest;
Bureau Opleiding Psychiatrie. Locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T (020) 788 4549 / 4504.

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666