Differentiatiestage HS

Aanvang: 
01-07-2020
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Omschrijving:

Hidradenitis suppurativa (HS) is een chronisch of recidiverende auto-inflammatoire huidziekte van de haarfollikels. HS is moeilijk te behandelen, meestal bestaat de behandeling uit medicatie in combinatie met chirurgie.

De stage houdt in: 6 maanden 2 dagdelen HS spreekuur en 1 dagdeel operatieve vaardigheden.

 

Patiënten:

Patiënten met HS van mild (Hurley stage 1) tot ernstig (Hurley stage 3)

 

Leerdoelen:

  • Diagnosticeren en differentiaal diagnose van HS.
  • Stagering van HS op basis van refined Hurley.
  • Stageren van HS ernst op basis van IHS4.
  • Herkennen van de verschillende HS specifieke laesies.
  • Werken met HS patient reported outcomes (PROMS) zoals DLQI, VAS pijn
  • Het maken van een integraal behandelplan (medicatie/chirurgie)
  • Behandelstrategieën: medicinaal (1ste, 2de en 3de lijns)
  • Chirurgische behandelstrategieën: incisie en drainage, deroofing, limited en radical excision.
  • Spoed interventies HS: intra lesionale steroïden, incisie en drainage

Cursussen en literatuur:

Stagiairs worden geadviseerd het jaarlijks EHSF (European hidradenitis suppurativa foundation) congres bij te wonen.

 

 

 

 

Hoe ga ik leren?

Te beoordelen vaardigheden/taken & competenties:

Kennisdoelen:Het zelfstandig maken en beargumenteren van een integraal behandelplan

Vaardigheden: Het zelfstandig kunnen uitvoeren van deroofing, incisie en drainage en intralesionale corticoïden.

Kennis en wetenschap: Is op de hoogte van recent wetenschappelijk onderzoek op het gebed van HS

 

Aan dit thema gerelateerde thema’s en/of EPA’s:

Algemene dermatologie en chirurgische vaardigheden

 

In te zetten toetsings- en beoordelingsinstrumenten:

De hierboven genoemde competenties worden getoetst doormiddel van een KPBs en OSATs en een stagebeoordeling.

Sollicitatie en contact

contactgegevens

Dr HH (Hessel) van der Zee

h.vanderzee@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs