terug

Differentiatiestage

HS

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Omschrijving:

Hidradenitis suppurativa (HS) is een chronisch of recidiverende auto-inflammatoire huidziekte van de haarfollikels. HS is moeilijk te behandelen, meestal bestaat de behandeling uit medicatie in combinatie met chirurgie.

De stage houdt in: 6 maanden 2 dagdelen HS spreekuur en 1 dagdeel operatieve vaardigheden.

Patiënten:

Patiënten met HS van mild (Hurley stage 1) tot ernstig (Hurley stage 3)

Leerdoelen:

  • Diagnosticeren en differentiaal diagnose van HS.
  • Stagering van HS op basis van refined Hurley.
  • Stageren van HS ernst op basis van IHS4.
  • Herkennen van de verschillende HS specifieke laesies.
  • Werken met HS patient reported outcomes (PROMS) zoals DLQI, VAS pijn
  • Het maken van een integraal behandelplan (medicatie/chirurgie)
  • Behandelstrategieën: medicinaal (1ste, 2de en 3de lijns)
  • Chirurgische behandelstrategieën: incisie en drainage, deroofing, limited en radical excision.
  • Spoed interventies HS: intra lesionale steroïden, incisie en drainage

Cursussen en literatuur:

Stagiairs worden geadviseerd het jaarlijks EHSF (European hidradenitis suppurativa foundation) congres bij te wonen.

Hoe ga ik leren?

Te beoordelen vaardigheden/taken & competenties:

Kennisdoelen:Het zelfstandig maken en beargumenteren van een integraal behandelplan

Vaardigheden: Het zelfstandig kunnen uitvoeren van deroofing, incisie en drainage en intralesionale corticoïden.

Kennis en wetenschap: Is op de hoogte van recent wetenschappelijk onderzoek op het gebed van HS

Aan dit thema gerelateerde thema’s en/of EPA’s:

Algemene dermatologie en chirurgische vaardigheden

In te zetten toetsings- en beoordelingsinstrumenten:

De hierboven genoemde competenties worden getoetst doormiddel van een KPBs en OSATs en een stagebeoordeling.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling