terug

Differentiatiestage

Veneuze pathologie, ulcus cruris

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

De aios zal de volgende patiënten met de volgende ziektebeelden zien:

­ Varices (cosmetisch/symptomatisch) ongeacht co-morbiditeit

­ Ulcus cruris

­ Lymf-/lipoedeem

­ Acute diep veneuze trombose (bekken/been/arm)

­ Status na diep veneuze trombose (bekken/been/arm) en post trombotisch syndroom

­ ‘Pelvic congestion syndrome’

Vasculaire malformaties zoals syndroom van Klippel-Trenaunay

Hoe ga ik leren?

Specifieke voorkennis

 • Consensus documenten duplexonderzoek
 • Handboek Flebologie Diagnostiek en behandeling van veneuze ziekten door prof. Neumann 2011
 • Beheersen basis vaardigheden duplexonderzoek

Leerdoelen

Kennisdoelen

­ Zelfstandig complete flebologische anamnese kunnen afnemen

­ Zelfstandig lichamelijk onderzoek kunnen verrichten

­ Gestructureerde en gestandaardiseerde rapportage met gebruik van geavanceerde CEAP classificatie, QoL scores (VCSS, Villalta) en ISSVA classificatie

­ Differentieel diagnose kunnen opstellen

­ Indicaties stellen voor aanvullend onderzoek, zoals:

o Teendrukken, capillair microscopie, microbacteriologisch/ histopathologisch onderzoek

o Uitgebreid contactallergologisch onderzoek

o MRV, CTV, Flebografie, IVUS en lymfescintigrafie

­ Een behandelplan opstellen op grond van aanvullend onderzoek

Vaardigheden

­ Met supervisie (op afstand) veneus duplexonderzoek uitvoeren van het diep systeem benen, abdomen en armen uitvoeren

­ Vastleggen van beelden en metingen

­ Kan zelfstandig (echogeleide) sclerocompressietherapie uitvoeren

­ Kan zelfstandig ambulante flebectomie volgens Muller uitvoeren

­ Met supervisie endoveneuze behandeling uitvoeren

­ Kan zelfstandig een incisie biopt van een ulcus nemen

­ Kan zelfstandig de enkel/arm index meten

­ Kan behandeling inzetten voor onderliggende oorzaak ulcus (bv sanatie oppervlakkig veneuze systeem) en factoren die wondgenezing stagneren, compressietherapie, inclusief pneumatische compressie therapie, uitgebreid debridement, excisie wond(randen), huidtransplantatie of punch grafts, negatieve druktherapie, (geavanceerde) wondbehandeling, leefstijladviezen.

­ Kan advies op maat geven over compressietherapie (bandagist ter plaatse) en pneumatische compressietherapie.

Communicatie

 • Geeft adequaat uitleg aan patiënten.
 • Communiceert adequaat met verwijzers en thuiszorg
 • Voert op adequate wijze overleg met supervisoren en collegae
 • Kan op adequate wijze een patient in een multidisciplinair overleg presenteren en dit overleg ook voorzitten

Kennis en wetenschap

 • Heeft kennis van relevante literatuur en richtlijnen (veneuze pathologie, erysipelas/cellulitis, lymf-en lipoedeem).
 • Is bekend met adjuvante behandelingsmogelijkheden van varices, het post-trombotisch syndroom, pelvic congestion syndroom, (arterio)veneuze malformaties en ulcera, waaronder chirurgische technieken en endovasculaire technieken.

Samenwerking

 • Werkt in het kader van ketenzorg goed samen met andere medische beroepsbeoefenaren en de thuiszorg

Organisatie

 • Begrijpt de principes van ketenzorg en zorgpaden en kan daaraan een organisatorische bijdrage leveren

Maatschappelijk handelen:

 • Adviseert adequaat omtrent de risicofactoren voor veneuze insufficiëntie

Professionaliteit:

 • Levert patiëntenzorg op ethische, integere, betrokken en oprechte wijze, reflecteert op eigen handelen en is zich bewust van zijn kwaliteiten en beperkingen
Show-and-tell

Te beoordelen verrichtingen/ vaardigheden/taken

­ Verrichten duplexonderzoek

­ Verrichten endoveneuze behandeling, flebectomie en scleroseren

­ Verrichten incisiebiopsie ulcus

­ Verrichten enkel/arm index

­ Opstellen plan vervolgonderzoek

­ Opstellen behandelplan

­ Presenteren flebologische casuïstiek tijdens MDO’s (MDO vaat, vaat anomalieën, trombolyse, ulcus)

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling