Volwassenpsychiatrie psychotherapie

Aanvang: 
27-12-2018

Wat gaat de aios leren?

Het gaat in deze stage om het verwerven van primair psychotherapeutische competenties bij patiënten met stemmingsstoornissen, angststoornissen (inclusief OCS), persoonlijkheidsstoornissen, en stoornissen met somatische symptomen. Daarnaast worden diagnostische competenties verdiept (persoonlijkheidsdiagnostiek; verdieping biografische en ontwikkelingsanamnese). In principe is het mogelijk ervaring op te doen in de meest toegepaste psychotherapeutische benaderingen. De aios kan zich in het bijzonder bekwamen in mentalization-based treatment, groepspsychotherapie, systeemtherapie, individuele psychodynamische en experiëntiële psychotherapie, CGT (incl. EMDR) en afhankelijk van de locatie ook andere psychotherapievormen (ACT, EFT, IPT). De context is voor de meeste stages die van de algemene psychiatrie, maar het is mogelijk deze stage in een forensische of een verslavingscontext te volgen. 

Teamsamenstelling: Psychiater(s), psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ-psychologen, vaktherapeuten en verpleegkundig specialisten. De stage vindt plaats op locaties in Almelo, Deventer, Twello en Zwolle.

Hoe ga ik leren?

Leermiddelen:

Supervisie, mentoraat, onderwijs in OOR verband; huisonderwijs (incl. somatisch onderwijs); referaten; CAT’s; klinische presentaties; psychotherapie supervisie en onderwijs. Multidisciplinaire patiëntenbesprekingen; generaal ochtendrapport; (mini)symposia; leertherapie.

Toetsing:

Stagebeoordeling, KPB, kennistoets, 360- graden feedback, brief- en dossierbeoordeling, beoordeling klinische presentatie, CAT, beoordeling gesprekstechnische en psychotherapeutische vaardigheden.  

De aios heeft een eigen kamer met computer met toegang tot intranet/internet en de digitaal beschikbare literatuur via de centrale bibliotheek. Aios kan gebruikmaken van secretariële ondersteuning bij schrijven van brieven en van BOPZ bureau voor IBS, RM en andere toepassingen van dwang.

Show-and-tell

Wetenschap

Er zijn ruime mogelijkheden tot het doen van wetenschappelijk onderzoek. Ook na de opleiding is dit mogelijk: De Dimence Groep heeft een budget waaruit gemiddeld 10 promovendi voor een dag per week kunnen worden vrijgesteld voor het doen van onderzoek.

Samenwerking

Op het terrein van wetenschappelijk onderzoek wordt er onder meer samengewerkt met de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit, het Rob Giel Onderzoekcentrum en het Raboud UMC. In de patiëntenzorg wordt er onder meer samengewerkt met Karakter (instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie).

Opleiders:

  • Prof. dr. Gerrit Glas, opleider psychiatrie
  • Dr. Patricia van Wijngaarden, plaatsvervangend opleider en opleider aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie.
  • Dr. H. van Andel, opleider aandachtsgebied Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
  • Drs. P. van Dalen, opleider aandachtsgebied ouderenpsychiatrie.

Voor een meer informatie, bezoek onze pagina over de opleiding tot psychiater.

Video

Dimence Groep - AIOS aan het woord

Sollicitatie en contact

Kijk voor meer informatie op onze pagina over de opleiding tot psychiater of neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Dimence Groep

Prof. Dr. Gerrit Glas, psychiater en opleider: g.glas@dimencegroep.nl Tel: 038 – 45 65 847

Jetty Strijker-Meijer, opleidingscoördinator: j.strijker@dimencegroep.nl Tel: 038-45 65 84

Dimence Groep

'Dimence Groep helpt mensen ontwikkelen'. Dit motto maakt duidelijk dat we geloven in de kracht van mensen om te leren en zich te ontwikkelen.

De Dimence Groep is een erkend opleidingsinstituut voor verschillende beroepsopleidingen: de opleiding tot psychiater, gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundige en vs ggz. Over het algemeen betreft het hier meerjarige opleidingen waarbij iemand werkzaam is voor de Dimence Groep en daarbij de opleiding volgt. Om tot een van deze opleidingen te worden toegelaten wordt een sollicitatieprocedure gevolgd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Dimence Groep
Nico Bolkesteinlaan 1
4700 GC Deventer

website: http://www.werkenbijdimencegroep.nl/